Onderzoeksproject Slimme energietoepassingen voor de veeteelt om het verbruik van fossiele brandstoffen te reduceren en elimineren

In uitvoering RES4LIVE
RES4LIVE logo

Contacteer onze expert

Jarissa Maselyne

Jarissa Maselyne

Expert data-analyse en precisieveeteelt

Algemeen kader

Intensieve veeteelt is één van de subsectoren van de landbouw waar grote hoeveelheden fossiele brandstoffen worden gebruikt. De energievraag is divers, gaande van koeling/verwarming van de stallen, gebruik van toestellen en tractoren, verlichting en ventilatie. Het RES4LIVE project -hernieuwbare energie voor veeteelt – wil het gebruik van fossiele brandstoffen in de Europese veeteelt vervangen door slimme en hernieuwbare energie.

Onderzoeksaanpak

We ontwikkelen geïntegreerde, kosten-efficiënte en case specifieke hernieuwbare energie-oplossingen en brengen ze naar de markt. De veelbelovende hernieuwbare energietechnieken krijgen in de loop van het project optimalisaties als gevolg van tests in energie-intensieve veeteeltbedrijven (varkens, melkvee en pluimvee) waar men tracht om aan de energievraag te voldoen zonder of met een minimaal gebruik van fossiele brandstoffen. We plannen voorstellingen en demo's van specifieke en geoptimaliseerde technieken, gecombineerd met ingrepen voor energie-efficiëntie, in 4 pilootstallen (waaronder de Varkenscampus in Melle). De technieken evalueren we niet alleen op technisch vlak, maar ook op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

Relevantie/Valorisatie

Het resultaat van het RES4LIVE project is een waaier van geavanceerde en kosteneffectieve technologieën voor de veeteelt, die de duurzaamheid van de bedrijfsvoering en een optimaal thermisch comfort voor de dieren voelbaar kunnen bevorderen. Naar verwachting zijn de ontwikkelde technologieën in staat om de productiviteit te verhogen met een minimale impact op het klimaat. Hernieuwbare energietechnologieën zoals zonnepanelen, warmtepompen en biogas worden steeds goedkoper, betrouwbaarder en performanter. Dit betekent dat er ook meer opportuniteiten ontstaan voor landbouwers om deze technieken te gaan gebruiken. Dit project mikt op het ontwikkelen en demonstreren van deze technieken, specifiek voor de veeteelt in de EU.

Financiering

EU Horizon2020