Zoekresultaten voor Digitalisering

Onderzoeksprojecten

Digitalisering: economische en sociale impacten op het platteland

Centrale onderzoeksvraag/doelDe digitalisering in Europese plattelandsgebieden en in de land- en bosbouw hinkt achterop. DESIRA ondersteunt deze digitalisering door verbeteringen in de aanpak te maken, en tools waar het beleid en de samenleving als geheel gebruik van maken.

Digitalisering: economische en sociale impacten op het platteland

Activiteiten

Monitoren van ammoniakemissies van de veehouderij: welke rol kunnen digitalisering en data spelen?

Monitoren van ammoniakemissies van de veehouderij: welke rol kunnen digitalisering en data spelen?

Bij deze workshop wordt de STEEP methode gebruikt om Sociale, Technologische, Economische, Ecologische en Politieke aspecten van digitalisering in de veehouderij te bespreken. Aan de hand van deze discussies worden twee toekomstscenario’s ontwikkeld die in kleinere groepen verder besproken worden.

ILVO en het H2020 DESIRA project organiseren daarom twee discussiemomenten (21 en 28 oktober) over de rol van digitalisering en data rond ammoniakemissies. Hoe kunnen data over ammoniakemissies gebruikt worden door veehouder, overheid en andere actoren? En hoe heeft dit effect op de veehouderij en beleid?

Activiteiten

Samen digitaliseren: hoe neem je de mensen mee?

En welke impact heeft digitalisering op jobs en interne samenwerkingen? Zo veroorzaakt digitalisering binnen de arbeidsorganisatie wijzigingen in bestaande verhoudingen tussen operatoren en hun huidige leidinggevenden.

Activiteiten

Het draait allemaal om data! Kansen voor de voedingswaardeketen

De doorgedreven digitalisering van de agrovoedingssector leidt tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe bedrijfsmodellen. Deze industrie 4.0 golf zorgt voor een pak kansen, maar even goed uitdagingen voor deze sector.

Onderzoeksprojecten

Digitale tools voor landbouwadviseurs

Centrale onderzoeksvraag/doelDe EU en de nationale/regionale beleidsmakers leggen sterk de nadruk op digitalisering. De digitale innovatie in de landbouwsector hoort gelijke tred te houden met die in andere sectoren. De voordelen van digitalisering komen idealiter beschikbaar voor de bredere landbouwgemeenschap, aldus de genoemde beleidsniveau's.

Activiteiten

Netwerk- en leerevent: Interactieve innovatie in de landbouw

Netwerkgelegenheid met andere kennisactoren in de landbouwsectorInstrumenten (AKIS) om te begrijpen welke actoren welke rol spelen in kennisdeling en innovatie in de landbouw en waar de hiaten zittenInzichten en inspiratie uit geslaagde projecten rond interactieve innovatieConcrete toepassing van de instrumenten en inzichten op actuele case rond agroforestry, digitalisering