Zoekresultaten voor Digitalisering

Onderzoeksprojecten

Digitalisering: economische en sociale impacten op het platteland

Centrale onderzoeksvraag/doelDigitalisering in Europese plattelandsgebieden en in de land- en bosbouw blijft een uitdaging. Het inmiddels afgewerkte EU project DESIRA had als doel kennis op te bouwen en methoden te ontwikkelen om de impact van digitalisering beter en eenvoudiger in te schatten.

Digitalisering: economische en sociale impacten op het platteland

Activiteiten

Monitoren van ammoniakemissies van de veehouderij: welke rol kunnen digitalisering en data spelen?

Monitoren van ammoniakemissies van de veehouderij: welke rol kunnen digitalisering en data spelen?

Bij deze workshop wordt de STEEP methode gebruikt om Sociale, Technologische, Economische, Ecologische en Politieke aspecten van digitalisering in de veehouderij te bespreken. Aan de hand van deze discussies worden twee toekomstscenario’s ontwikkeld die in kleinere groepen verder besproken worden.

ILVO en het H2020 DESIRA project organiseren daarom twee discussiemomenten (21 en 28 oktober) over de rol van digitalisering en data rond ammoniakemissies. Hoe kunnen data over ammoniakemissies gebruikt worden door veehouder, overheid en andere actoren? En hoe heeft dit effect op de veehouderij en beleid?

Activiteiten

Samen digitaliseren: hoe neem je de mensen mee?

En welke impact heeft digitalisering op jobs en interne samenwerkingen? Zo veroorzaakt digitalisering binnen de arbeidsorganisatie wijzigingen in bestaande verhoudingen tussen operatoren en hun huidige leidinggevenden.

Activiteiten

Het draait allemaal om data! Kansen voor de voedingswaardeketen

De doorgedreven digitalisering van de agrovoedingssector leidt tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe bedrijfsmodellen. Deze industrie 4.0 golf zorgt voor een pak kansen, maar even goed uitdagingen voor deze sector.

Onderzoeksprojecten

Digitale tools voor landbouwadviseurs

Centrale onderzoeksvraag/doelDe EU en de nationale/regionale beleidsmakers leggen sterk de nadruk op digitalisering. De digitale innovatie in de landbouwsector hoort gelijke tred te houden met die in andere sectoren. De voordelen van digitalisering komen idealiter beschikbaar voor de bredere landbouwgemeenschap, aldus de genoemde beleidsniveau's.