Infrastructuur - Rundvee

Met een uitgebreid pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur (zie hieronder) ondersteunt het Living Lab Veehouderij jou als stakeholder in de Vlaamse veehouderij. Als veehouder, toeleverende en verwerkende industrie, distributieketen, onderzoeks- en onderwijsinstelling, overheid, consument en burger kan je steeds bij ons terecht.

Wens je bijkomende info of heb je vragen? Aarzel niet en contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing op maat!

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur voor rundvee

  • Moderne melkveestal (2014) met ruimte voor 140 lacterende koeien en bijbehorend jongvee
  • 74 RIC-bakken voor de registratie van de individuele voeropname
  • 6 GUK’s (gasuitwisselingskamers) en 2 Greenfeeds voor onderzoek naar emissies van rundvee (methaan, CO2, lachgas en ammoniak)
  • Mobiele Greenfeeds voor emissie-onderzoek op de weide
  • Staluitrusting om ammoniakemissie onder natuurlijke ventilatie te meten
  • Onderzoeksstal voor metingen van ammoniakuitstoot in huisvesting op stro

Breng een virtueel bezoek aan de onderzoeksstal Melkvee: