Infrastructuur - Feed Pilot

ILVO start de bouw van een nieuwe Feed Pilot met steun van EFRO en de Vlaamse Overheid en ondersteunt zo mee de duurzame eiwittransitie

ILVO start dit jaar de bouw van een nieuwe productie-eenheid voor precisiediervoerders met steun van onder andere Vlaanderen en Europa. De huidige installaties zullen daarmee vervangen worden door één nieuwe hoogtechnologische Feed Pilot die het onderzoek in de veehouderij zal ondersteunen bij de valorisatie van nieuwe rest- en eiwitstromen, zoals microbiële fermentatieproducten. ILVO doet dit in nauwe samenwerking met verschillende actoren uit de veevoeder- en agro-food sector.

Nieuwe productie-eenheid ter vervanging van reeds aanwezige installaties

ILVO beschikt momenteel over twee aparte productielijnen, die echter energetisch, ergonomisch en technologisch niet meer voldoen aan de nieuwste normen. Daarnaast ontbreekt de wettelijke toelating om voeder voor derden te produceren. De ontwikkeling van een ILVO Feed Pilot zal in Vlaanderen zorgen voor een unieke installatie waar naar wetenschappelijke normen precieze proefvoeders gemaakt zullen kunnen worden voor nutritioneel onderzoek bij de belangrijkste landbouwdieren, en dit zowel voor intern ILVO-onderzoek als voor andere partijen.

De ILVO Feed Pilot zal een grote productie-eenheid omvatten en een loods voor opslag. In deze loods zal ook een kleine productielijn geïnstalleerd worden voor de productie van kleinere batches voor meer experimentele zaken (vanaf 100 kg voor bv. pluimveevoeders of verteringsonderzoek).

Intussen werd de vergunning voor de bouwwerken bekomen en momenteel worden de administratieve procedures doorlopen om de bouw op te starten.

Project ondersteund vanuit Vlaanderen en Europa

Eind 2022 kwam het dossier omtrent de bouw van een nieuwe productie-eenheid in Melle in een stroomversnelling. Dit door de toekenning van een dotatie van de Vlaamse Overheid in het kader van de eiwittransitie en de verduurzaming van onze voedselproductie. Bijkomende financiële ondersteuning om dit project te realiseren werd verkregen via EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De financiering van EFRO is gefocust op de grote productielijn, en gebeurt mits cofinanciering van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Victam Foundation. Daarnaast was er de ondersteuning vanuit het Vlaamse EWI project “Microbial fermentation products as protein sources in food and feed applications from Flemish companies”, dat kadert binnen de microbiële eiwittransitie.

Stap vooruit in de valorisatie van nieuwe eiwit- en reststromen

De brede ondersteuning van dit project vanuit Vlaamse, Europese, en internationale kanalen vloeit voort vanuit de nood aan onderzoek naar de valorisatie van nieuwe eiwit- en reststromen. Een essentiële stap in de verduurzaming van onze voedselproductie. De focus zal dan ook liggen op toegenomen circulariteit en positieve impact op milieu, klimaat en dierenwelzijn.

De ILVO Feed Pilot laat toe technische experimenten te doen die focussen op het productieproces zelf. Hoe kunnen innovatieve additieven (bv. methaanremmers in het kader van klimaatonderzoek) of nieuwe nevenstromen (bv. reststromen van humane voeding of microbiële eiwitproductie, algen, e.a.) experimenteel in voeders geïncorporeerd worden? Hoe kan via technische voorbehandelingen het voeder aangepast worden om de benutting van de nutriënten (stikstof, fosfor) en de stabiliteit van specifieke componenten in het voeder te verhogen of het dierenwelzijn te verbeteren? Hoe kan het productieproces door aanpassing van productieparameters leiden tot een reductie van energieverbruik?

De ILVO Feed Pilot moet de agro-food en veevoedersector ondersteunen in de valorisatie van microbiële fermentatieproducten in diervoerders en hoogkwalitatieve ingrediënten invoedingsproducten. De installaties zullen tevens uitgerust zijn met technieken die diverse parameters uitmeten en duurzaamheidsanalyses toelaten.

Samenwerking met verschillende actoren uit de sector

De ILVO Feed Pilot zal complementair zijn aan het Feed Design Lab (https://feeddesignlab.nl/) in Nederland waar de focus meer ligt op onderzoek naar de procestechnologie. Er is nu reeds sterke afstemming met Feed Design Lab, met het doel om elkaar zoveel mogelijk te versterken. Er werden verder reeds contacten gelegd met de Belgian Feed Association (BFA), verschillende actoren uit de veevoedersector en andere onderzoeksinstituten. Een nauwe samenwerking met de Food Pilot is tevens vanzelfsprekend, om de implementatie van nieuwe producten in de agro-food keten te maximaliseren.

Contactpersonen

Sam.DeCampeneere@ilvo.vlaanderen.be

Annatachja.degrande@ilvo.vlaanderen.be

Partners Feed Pilot