Zoekresultaten voor Pluimvee

Nieuws | 07/06/2021

Hitteplan voor pluimvee

Hitteplan voor pluimvee

Hoe kunnen we voor de pluimveesector een trefzeker hitte-actieplan uitwerken dat zich bedrijfsspecifiek kan aanpassen? In het LA-traject COOLCHICKS gaan ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Pehestat, Universiteit Gent en Lanupro op zoek naar verbeterstrategiën.

Pluimvee- en konijnenhouderij;

Activiteiten

Recente ILVO-onderzoeksresultaten pluimvee

Recente ILVO-onderzoeksresultaten pluimvee

Dat is een greep uit de recente onderzoeksresultaten die ILVO-onderzoekers zullen presenteren op de studievoormiddag georganiseerd door ILVO en het Pluimveeloket.

Reduceren van emissies, duurzame voeding voor optimale prestaties en gezondheid, welzijnsmonitoring en alternatieve houderijsystemen voor pluimvee.

Nieuws | 18/01/2021

Bioveiligheid in de pluimvee sector verbeteren

Bioveiligheid in de pluimvee sector verbeteren

Het Horizon 2020 project NETPOULSAFE heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen.

Veehouderij;Pluimvee- en konijnenhouderij;

Nieuws | 24/12/2019

ILVO bouwt proefstal voor pluimvee in Merelbeke

ILVO bouwt proefstal voor pluimvee in Merelbeke

ILVO krijgt 1 miljoen euro van de Vlaamse Regering voor de bouw van een proefstal voor pluimvee in Merelbeke.

Pluimvee- en konijnenhouderij;Voederproductie;

pluimveeloket.be

Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO!

Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO!

ZEER DIVERS PLUIMVEE-ONDERZOEK AAN HET ILVO! ILVO-onderzoekers stelden op 2 april hun recente onderzoeksresultaten van varkens en pluimvee voor. De studiedag werd voor het eerst ingericht door het Pluimvee- en Varkensloket voor beide diersoorten samen. Met zo’n 170 aanwezigen bleek dit concept in de smaak te vallen.

Onderzoeksprojecten

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Akkerbouw;Pluimvee- en konijnenhouderij;Voederproductie;

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe kunnen akkerbouwers, pluimveehouders én de lokale veevoederindustrie in Vlaanderen aan de slag met in mengteelt geplaatste vlinderbloemige gewassen, als alternatieve eiwitbron voor het pluimvee? Deze vraag wordt, in een ketenperspectief, beantwoord in het project OPTIPLUIM.

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding