Zoekresultaten voor Klimaatverandering

klimrekproject.be

Meedoen

SECTORBEVRAGING AKKERBOUW: Klimaatverandering manifesteert zich onder andere in extremere weersomstandigheden. We kunnen er bijna vanuit gaan dat jij als akkerbouwer gevolgen ondervond van lange droogteperiodes, hitte, of net extreme neerslag. Hoe ga je daarmee om?

rundveeloket.be

Doctoraat Dorien VW

Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt is 65 % afkomstig van de rundveehouderij. Methaan, dat vooral gevormd wordt bij de pensfermentatie, is hierbij het belangrijkste broeikasgas.

rundveeloket.be

Klimaatimpact vleesproductie: knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij

Nu het weerbericht steeds vaker nieuwe records signaleert lijkt de klimaatverandering ook in Vlaanderen tastbare vormen aan te nemen. Maar is de zomerse hitte van 2019 wel echt uitzonderlijk te noemen? Klimaat: weer of geen weer? Het weer is de toestand van de atmosfeer (de lucht) op een bepaalde plaats en op een bepaald moment.

Onderzoeksprojecten

ERA-Net Cofund Voedselsystemen en Klimaat

Centrale onderzoeksvraag/doelHet ERA-Net Cofund FOSC (Food Systems and Climate) wordt uitgevoerd in het kader van FACCE-JPI, het Europees Joint Programming Initiative dat focust op landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering, het Belmont Forum, en het ERA-Net Cofund LEAP-Agri.

klimrekproject.be

Over Klimrek

LCA berekent de milieu-impact in verschillende impactcategorieën (o.a. klimaatverandering, eutrofiëring, verzuring, toxiciteit, etc.) De carbon footprint (CFP) omvat slechts éénimpactcategorie van een LCA, namelijk de broeikasgasuitstoot [kg CO2-eq.] LCA laat toe om probleemverschuivingen te voorkomen.

Activiteiten

KNOWLEDGE HUB WEBINAR: CHEMISCHE CONTAMINANTEN

In een tijd van milieubewustzijn, aangespoord door de mogelijkheid dat onze wereld wordt bedreigd door klimaatverandering, is het belangrijk om te onthouden dat er andere antropogene belastingen zijn die ook essentieel zijn voor de bescherming van het mariene en kustmilieu.