Onderzoeksproject Sojavrije varkens en kippen

Voltooid DEMOSOJAVRIJ
kuikens

Contacteer onze expert

Sam Millet

Sam Millet

Expert varkensvoeding en zoötechniek

Algemeen kader

Om sojagebruik in veevoeder af te bouwen stelt DEMOSOJAVRIJ de vraag in welke mate en welke alternatieve Europese eiwitbronnen bruikbaar zijn als grondstoffen voor varkens- en kippenvoeders. We mikken concreet op een reeks demonstratieve acties over een sojavrije kippen- en varkensproductie. Behalve de technische aspecten (hoeveel kan en moet er worden ingemengd aan alternatieve eiwitten?) belichten we ook de rendabiliteit van dergelijke veeproductie.

Onderzoeksaanpak

Op basis van intensief overleg met de veevoederfabrikanten gaan we na wat de beste strategie is om een voeder te formuleren gebruik makende van de in Europa beschikbare eiwitrijke grondstoffen. Dit zonder daarbij de goede praktijkresultaten uit het oog te verliezen. Het sojavrij voeder demonstreren we bij de productie van vleeskippen en –varkens. De impact van de kosten en baten op vlak van bedrijfsrendabiliteit en milieu wordt berekend.

Relevantie/Valorisatie

Het project is inmiddels afgewerkt. Er zijn drie voederproeven uitgevoerd bij biggen, vleesvarkens en vleeskuikens, met duidelijke resultaten. De groeiprestaties bij biggen en vleesvarkens die een sojavrij voeder kregen zijn gelijkaardig aan deze bij een conventioneel praktijkvoeder. Vleeskuikens met een sojavrij voeder presteren significant minder goed in vergelijking met sojahoudend voeder. Het sojavrij voeder was duurder. Het slachtrendement bij de varkens lag lager. De vleeskuikens haalden lagere eindgewichten. Veehouders dienen dus een hogere prijs te krijgen voor dergelijke vleesproductie, om deze meerkosten te kunnen compenseren. Voordeel is wel dat de impact van een sojavrij voeder op het klimaat aanzienlijk lager is, wat niet onbelangrijk is in een duurzame veehouderij met steeds meer focus op o.a. de ecologische voetafdruk.

Financiering

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling