Onderzoeksproject Smart Farm en agromilieu Big Data Space

In uitvoering AGRIDATAVALUE

Contacteer onze expert

Sam De Campeneere

Sam De Campeneere

Wetenschappelijk directeur ILVO Dier

Algemeen kader

De oplossing voor de driehoek (a) mondiale voedselbehoeften, (b) concurrentievermogen/eerlijk inkomen voor de boeren en (c) duurzame landbouw/bescherming van het milieu ligt in kennis. Moderne landbouwbedrijven creëren een grote hoeveelheid gegevens op basis van IoT-sensoren en drones, terwijl via Copernicus Hubs enorme AO-gegevens beschikbaar komen. Het project AgriDataValue wil zich ontwikkelen als de "Game Changer" in Smart Farming en agromilieumonitoring. Het mikt op het versterken van de smart-farmingcapaciteiten en op een beter concurrentievermogen en een eerlijk inkomen voor de primaire producent. We introduceren een innovatief, intelligent, multitechnologisch en volledig gedistribueerd platform van platforms. Daarmee worden suboptimale prestaties gedetecteerd en verbeterd: zoals bij voorbeeld te veel irrigatie, overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen (die verhogen de productiekosten, verontreinigen grondwater en verzwakken de biodiversiteit), of de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veeteelt (wat bijdraagt tot de opwarming van de aarde).

Onderzoeksaanpak

AgriDataValue kiest en past een multidimensionale aanpak toe. Daarbij combineren we state-of-the-art big data en data-spacetechnologieën (BDVA/IDSA/GAIA-X) met landbouwkennis, nieuwe bedrijfsmodellen en agromilieubeleid. We maken gebruik van bestaande platforms en edge computing. We introduceren nieuwe concepten, methoden, instrumenten en pilots. Belangrijk, we organiseren bewustmakingscampagnes om verder te gaan dan de huidige state-of-the-art. De geplande opschalingen (in realtime) van sensordata realiseren al voelbare veranderingen binnen de looptijd van het project.

Relevantie/Valorisatie

Technologische volwassenheid en brede acceptatie en implementatie is wat AgriDataValue wil bereiken. Er zijn valideringen gepland via 24 casussen in 23 pilots in 9 landen, die meer dan 181.000 ha vertegenwoordigen met 25 soorten gewassen die zich uitstrekken van zuidwest tot noordoost Europa, vollegronds- en kasgewassen, biologische en niet-biologische productie, en meer dan 2.000 dieren van 5 soorten. Meer dan 4.200 landbouwers verwerven nieuwe inzichten en meer dan 89.000 worden er rechtstreeks geïnformeerd. Meer dan 1.600 sensoren worden gebruikt en meer dan 4.500 extra sensoren worden geïnstalleerd om (real-time) gegevens te meten, waaronder meer dan 2.500 RFID-tags.

Financiering

EU Horizon Europe
SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA