Onderzoeksproject Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space

Voltooid AGRIDATASPACE

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe kan de uitrol van digitale technologieën in de agrovoedingsketen succesvol bijdragen aan het bereiken van ambitieuze EU doelstellingen (F2F en Green deal) en helpen om de concurrentiepositie van de bedrijven te beschermen in een markt gericht op digitale platformen? Daarover gaat AgriDataSpace. Grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen in de agrovoedingssector, en data gegenereerd in de context van beleidsuitvoering, hebben het potentieel om aanvullende diensten voor landbouwers te creëren die hen helpen bij hun besluitvormingsprocessen en bij benchmarks ten opzichte van concurrenten. Bovendien zijn er meer potentiële, nog onbekende voordelen van de uitwisseling van landbouwgegevens tussen de verschillende ecosysteemspelers die datatechnologieën op grotere schaal toepassen om zowel de economische als de milieuprestaties op meerdere gebieden te verbeteren. Het AgriDataSpace-consortium bestaat uit een team met sterk ontwikkelde datamning kennis, meer bepaald mensen uit kenniscentra, landbouwdata-tussenpersonen en brancheorganisaties. Ze komen uit 10 landen en hebben hun wortels in het ecosysteem van de EU-data space.

Onderzoeksaanpak

In nauwe interactie met de stakeholders (landbouwers en belanghebbenden, die alle lidstaten en relevante ecosysteemspelers vertegenwoordigen) brengt AgriDataSpace het huidige landschap van gegevensuitwisseling en de ervaringen ermee in kaart, inclusief governance- en bedrijfsmodellen en de zich ontwikkelende wetgeving. Ze definiëren een technische referentiearchitectuur integreren deze in een routekaart die alle vereisten en vereiste acties bundelt in een alomvattend traject naar de invoering van de EU-gegevensruimte voor de landbouw.

Relevantie/Valorisatie

Het project maakt via deze aanpak de weg vrij voor de Europese data space voor de landbouw. Die vergemakkelijkt de uitwisseling, verwerking en analyse van gegevens op een veilige, vertrouwde, transparante en verantwoordelijke manier. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het monitoren en optimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, precies door datagestuurde innovaties.