Onderzoeksproject Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Voltooid MELKBOON

Contacteer onze expert

Leen Vandaele

Leen Vandaele

Groepsleider rundveehouderij ILVO

Partners

Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw, Inagro, Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij, PIBO - Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw, Hogeschool Gent - Fac. Natuur en techniek