Zoekresultaten voor Welzijn

Filter on:
Dossiers

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht van zowel de veehouder, de consument als het beleid. Maar hoe kunnen we het welzijn van onze veestapel blijven verbeteren? Hoe kunnen we dierenwelzijn objecti...

Dossiers

Stress en welbevinden bij landbouwers

...gen en middenveldorganisaties uit de landbouw- en welzijnssector concrete engagementen aangaan om het algemene welbevinden in de Vlaamse land- en tuinbouw te verbeteren. Interesse om op de hoo...

Dossiers

Arbeidsveiligheid in de landbouw

... alle verschillende initiatieven en acties. De hoofdopdracht van Prevent Agri bestaat erin het welzijn van de werknemers op de werkvloer van de groene sectoren blijvend te bevorderen. Daart...

Dossiers

Agro-ecologie

... planten, bodem, landbouwers en de maatschappij te realiseren (voedselkwaliteit, dierenwelzijn). Beiden dagen de dominante voedsel- en landbouwsystemen uit. Beiden trachten de landbouwers en de bur...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...beuren omwille van een bepaald voedingspatroon zoals vegan, vegetarisch of flexitarisch, om dierenwelzijn-, duurzaamheids- of gezondheidsredenen of gewoon omdat het lekker is. Voor de conventi...

Dossiers

Eieren

Diergezondheid – Diergedrag - Dierenwelzijn

...ificaties heeft elk huisvestingstype ook zijn voor- en nadelen, o.a. op gebied van dierenwelzijn, emissies, duurzaamheid en diergezondheid. ILVO probeert de sector bij te staan door steeds te blijv...

pluimveeloket.be

Dierenwelzijn

DIERENWELZIJN Leghennen specifiek Voetzoollaesies - Strooiselkwaliteit Individueel doden Transport Optimaliseren uitloopgebruik Dierenwelzijnsscan (2019) ILVO ontwikkelde op vraag van Boerenbond een g...

varkensloket.be

Dierenwelzijn

DIERENWELZIJN Omgevingsverrijking Castratie & alternatieven Wat bij controle? Transport Alternatieven voor overtallige biggen Dierenwelzijn kan nu eenvoudig gecheckt worden via een handige zelfsca...

rundveeloket.be

Dierenwelzijnsscan

Handige zelfscan checkt dierenwelzijn! ILVO ontwikkelde een dierenwelzijnsapp op vraag van Boerenbond. Met deze app is het voor een veehouder mogelijkzelf (en op vrijwillige basis) het niveau van dier...

rundveeloket.be

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn Dieromgeving Dierenwelzijn Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen ILVO Expertise dierenwelzijn Rundvee ILVO heeft jarenlang kennis opgebouwd rond duurzame rundveehouderij waarb...

Onderzoeksprojecten

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

Het aWISH project (‘Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’) mikt op is de grootschalige, geautomatiseerde monitoring ter hoogte van het slachthuis van diergebaseerde welzijnsindicatoren

Dossiers

Precisieveeteelt

... goed mogelijk te kunnen opvolgen. In veel gevallen is dit voor de opvolging en verbetering van het welzijn, de gezondheid, de productiviteit of de vruchtbaarheid van de dieren.

rundveeloket.be

Expertise dierenwelzijn

Expertise dierenwelzijn runderen Voor: veehouders, dierenartsen, voervoorlichters, fokkerijadviseurs, stallenbouwadviseurs, landbouw(hoge)scholen, studenten, slachthuismedewerkers, allerlei agrarische...

Dossiers

Zwerfstromen in de melkveestal

Voor het welzijn van de koe en voor het vermijden van afwijkend gedrag bij koeien is het belangrijk dat een melkveestal vrij is van zwerfstromen. Wat zijn, hoe ontstaan en hoe detecteer ik zwerfstrome...

Dossiers

Alternatieven voor de castratie van biggen

De castratie van biggen staat al ruim 20 jaar op de Europese dierenwelzijnsagenda. Vanaf 1 januari 2024 kan dit in België enkel nog met lokale verdoving en pijnbestrijding. Daarnaast zijn er ook nog a...

Nieuws | 20/02/2019

Doe de dierenwelzijnsscan

Dierenwelzijn is een complex gegeven. Het gaat over het gedrag van het dier zowel individueel als in groep maar even belangrijk zijn bepaalde omgevingsfactoren en de gezondheid van het dier. Vanaf nu ...

Nieuws | 27/02/2019

Blije dieren, dus blije boer dankzij dierenwelzijnsapp

De dierenwelzijnsapp moet ertoe bijdragen om het dierenwelzijn via een scan beter in kaart te brengen. Landbouwers beantwoorden verschillende vragen omtrent het dierenwelzijn op hun bedrijf. Op basis ...

App dierenwelzijn

Nieuws | 20/10/2017

Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase

Lees ILVO mededeling nr 237: Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase

De preslachtfase bij vleeskippen wordt als een kritiek knelpunt gezien voor het dierenwelzijn