Zoekresultaten voor Watergebruik

Dossiers

Water in de landbouw

Samen met diverse watergebruikers in het landschap maakt ILVO (letterlijk) ruimte voor water.

...t betekent dat we een hoog risico hebben op situaties waarbij niet alle watergebruikers nog voldoende water kunnen krijgen om aan hun vraag te vold...

pluimveeloket.be

Duurzaam watergebruik

...) Brochure Praktijkgids water in de land- en tuinbouw (pdf, 2013) Duurzaam watergebruik in de pluimveehouderij Zuinig omspringen met water en water...

Onderzoeksprojecten

Waterverbruik in de veehouderij

...waterverbruik, per type water en per verbruikspost. Deze kengetallen voor watergebruik zetten we in om veehouders beter te kunnen begeleiden naar k...

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

...fiƫring, ruimtebeslag, fossiel grondstoffengebruik en watergebruik. Bijkomend wordt koolstof(opslag) in de bodem apart berekend en kunnen extra cat...

rundveeloket.be

Voeder en Water / Drinkwater

...ar en bereikbaar zijn om de melkproductie optimaal te houden. Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer) Deze brochu...

rundveeloket.be

Milieu en Energie / Water

...: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer) Deze br...

rundveeloket.be

Waterverbruik

...: water besparen / water hergebruiken / alternatieve waterbronnen Duurzaam watergebruik in de vleesvee- en kalverhouderij (Dept. LV) Hoeveel water ...

varkensloket.be

Water

...eze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven. Waterkwaliteit Duurzaam waterverbruik ...

agrifoodtechnology.be

Verhalen

...rameters zoals klimaat, individueel gewicht, voederopname en watergebruik te bepalen, produceren heel wat data. Ook in andere stappen van de keten ...