Zoekresultaten voor Ventilatie

Filter on:
Dossiers

Precisieveeteelt

...eteelt systeem. In pluimvee- en varkensbedrijven is er een hoge graad van automatisatie, vooral in ventilatieregeling en voederverstrekking. In melkveebedrijven is dit ook aan het opkomen, denk maa...

Tools

Berekening mechanische ventilatie

Rekenmodule om de ventilatiebehoefte en de luchtinlaat bij mechanische ventilatie te berekenen.

https://www.varkensloket.be/tools/mechanische-ventilatie

Onderzoeksprojecten

Eerste hulp bij hittestress koe

...in de werkingskosten en eventuele investeringskosten. In het thema ventilatoren simuleren we de ventilatie in een aantal voorbeeldstallen om zo advies te geven over een goede plaatsing en installat...

Onderzoeksprojecten

Haalbaarheid van vrijloopkraamhokken

...en economische) haalbaarheid van vrijloopkraamhokken. Problemen of uitdagingen op het vlak van o.a. ventilatie, verwarming, reproductieparameters en/of biggenuitval komen aan bod. Doel van het init...

Onderzoeksprojecten

Slimme aardappelbewaring

...ctoren. Dit doen we door doelgerichte kennisopbouw rond het product, de bewaarinfrastructuur en de ventilatiebehoeften. Het resultaat is ventilatiesturing op maat van het product.Onderzoeksaanp...

pluimveeloket.be

Stalklimaat

STALKLIMAAT Temperatuur Ventilatie Stof Energie(verliezen)

rundveeloket.be

Vliegenbestrijding: Wees er als de kippen bij!

...alcontainers, … Mesthopen toedekken, vermijd korstvorming op mengmest, houd vaste mest droog Ventilatie: in een drogere stal gedijen vliegen minder goed Fysische bestrijding Elektrische insectenver...

rundveeloket.be

Hittestress

...giemetabolisme verandert. De Holstein koeien vertonen onder extreme hitte tekenen van hyperventilatie en een licht verminderde melkgift. De daling in melkproductie is significant vanaf 26 graden bi...

rundveeloket.be

Webinar-reeks: Hittestress

...ifarm leert u hoe u op warme dagen een goed stalklimaat kan bekomen door middel van ventilatie.

varkensloket.be

Home

...e vleesvarkens Stappenplan klimaatevaluatie Berekening emitterend oppervlak Berekening mechanische ventilatie Dimensioneer uw luchtwasser Kengetallen bij vleesvarkens Blijf op de hoogte van alle on...

varkensloket.be

Rekenmodules

...de overloop te berekenen of anders gezegd het emitterend oppervlak te bepalen Een rekenmodule om de ventilatiebehoefte en de luchtinlaat te berekenen bij mechanische ventilatie E-learning tool: ver...

varkensloket.be

Huisvesting

...ek naar informatie i.v.m. de inrichting, het opvolgen van voederverbruik, het werkgemak en de ventilatie. We zouden graag ook proeven kunnen uitvoeren op voederverbruik. Zijn er reeds onderzoeksres...

varkensloket.be

Stalklimaat

...aten, de gezondheid en het gedrag van de dieren. Het stalklimaat omvat verscheidene luiken zoals de ventilatie, verlichting en verwarming van de stallen. Aangezien de regeling van het klimaat een b...

varkensloket.be

Mest/milieu

...epassen (analoog aan een runder(pot)stal). Het gaat hier over een gangbaar bedrijf voor het afmesten van varkens. Een bestaande stal enkele meters ‘uitbreiden’ zodat hij zijn huidig aantal zeugen k...

varkensloket.be

Verslag Varkenshouderij actueel 2013

...en eventuele denitrificatie van de spui. De oppervlakte van het waspakket wordt bepaald door de ventilatie (luchtbehoefte van 50-100 m3/h/vleesvarken) en het type waspakket (bio-bio/bio-chem/bio-bi...

rundveeloket.be

De moderne melkveestal: inrichting en sensoren

... Bedrijfsstrategie - Arbeid - Bouwontwerp - Robotmelken - Koecomfort - Lay-out van de melkveestal - Ventilatie - Boxbedekking - Ligboxafscheiding - Drinkwatervoorziening - Vloeren - Lichtregime - N...

rundveeloket.be

Nieuwsbrief januari 2019

...e bouwen? Bestaat hierover wetenschappelijke kennis en wat is in de praktijk de beste methode? Ventilatie melkveestallen Wat zijn de aandachtspunten bij het installeren van mechanische ventilatie i...

rundveeloket.be

Aanbod ILVO-Onderzoek Rundvee

...es inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen): ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur Ondersteuning bij de ...

rundveeloket.be

Vraag / Antwoord

...ieve resultaten Delvotest®T Schuimvorming op mest Biest en biestvervangers Afbouw krachtvoergift Ventilatie melkveestallen Verlichting in melkveestallen Rundveeloket-Jukebox Heel wat antwoorden op ...

rundveeloket.be

Energie

...ieën en technieken om energie te besparen zowel als energie te produceren komen aan bod: isolatie, ventilatie, soorten lampen, zonneboilers, zonnepanelen, kleinschalige vergisting, kleinschalige ho...

rundveeloket.be

Stalklimaat

Stalklimaat Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Melkvee Vraag / Antwoord- Ventilatie melkveestallen (12/06/2018, Rundveeloket) Wat zijn de aandachtspunten bij het installeren van mechanis...

rundveeloket.be

Huisvesting

...en van de koe, dierenwelzijn en omgevingsvereisten (luchtkwaliteit, luchtsnelheid, temperatuur, ventilatienormen, ...). In een volgend hoofdstuk worden diverse staltypes (vrije loopstallen, bindsta...

rundveeloket.be

Uiergezondheid

...ok het scheren van uiers en staarten tegen de verspreiding van bacteriën. Ook een goede stalventilatie helpt om de groei van bacteriën te vermijden. Stappenplan Selectief Droogzetten (M-Team UGent,...

rundveeloket.be

Nieuwsbrief

...trooisel / Waterbedden ofkoematrassen Nieuwsbrief -Januari 2019:Schuim op mest / Biestvervangers / Ventilatie / Methaan / Afkalfsensoren

Standaardpagina's

Milderende maatregelen voor geuremissies

...voor meer informatie! Milderende maatregelen voor varkensstallen A-V1 Optimalisatie van het ventilatiesysteem A-V2 Intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in of all-out sys...