Zoekresultaten voor Sensor

Filter on:
Dossiers

Precisievisserij

... denk maar aan opbrengst per trip, vangstsamenstelling en brandstofkosten. Via geautomatiseerde sensordata is het mogelijk om daar een ‘live view’ van te genereren, en zelfs om online tools te gaan...

Dossiers

Water in de landbouw

...s leren van landen waar irrigatie al lang ingeburgerd is. Irrigatiesturing: door met sensoren op het veld en/of in de lucht het bodem-plant systeem op te volgen, kunnen we veel nauwkeuriger vo...

Dossiers

Bodemgezondheid

...er een scala innovatieve meettechnieken zoals high-throughput sequencing, bodemscans, sensoren en remote sensing beschikbaar die ons direct of indirect meer kunnen vertellen over de bodemgezondheid...

Dossiers

Authenticiteit van voedingsproducten

...dt en analyses vanop afstand mogelijk worden, bijvoorbeeld door een hyperspectrale sensor te implementeren in een verwerkingslijn, wordt het denkbaar om authenticiteitscontrole te doen op de plaats...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

...oedselveiligheid Naast voedselkwaliteitsaspecten zoals optimale nutritionele samenstelling, sensorische aspecten, textuur en functionaliteit, zijn chemische en microbiologische voedselveilighe...

Dossiers

Precisieveeteelt

Precisieveeteelt (in het Engels 'Precision Livestock Farming') is het gebruik van technologie zoals sensoren en algoritmes om elk dier zo goed mogelijk te kunnen opvolgen. In veel gevallen is dit voor...

Sensor- en systeemontwikkeling

Dossiers

Voeding: smaak- en geuronderzoek

Behalve veilig en voedzaam, moet voeding lekker zijn. Textuur, smaak en geur ( samen 'sensoriek') bepalen in grote mate het succes van een voedingsproduct. Chemische geur- en aromabepalingen bieden in...

rundveeloket.be

Mechanisatie en Automatisatie / Sensoren

Voor het thema "Sensoren" werkthet Rundveeloket nauw samen met KoeSensor. Dit platform verzamelt kennis over alle mogelijke sensoren die in de rundveehouderij gebruikt worden. Ook kan u bij deze senso...

Nieuws | 10/06/2021

CurieuzeNeuzen plaatst 500 sensoren in aardappelvelden

...ect van hitte en droogte in tuinen, worden er ook 500 slimme temperatuur- en bodemvochtsensors geplaatst in verschillende aardappelvelden. De deelnemende velden liggen verspreid over heel Vlaandere...

rundveeloket.be

De moderne melkveestal: inrichting en sensoren

...w en Visserij in samenwerking met het Praktijkcentrum Rundvee De moderne melkveestal: inrichting en sensoren Twee studiedagen rond de moderne melkveestal Presentatie 1: De Moderne Melkveestal - Car...

Onderzoeksprojecten

Internet of Food and Farm 2020

... de vaststelling dat de Europese landbouw nu wel al heel wat geïsoleerde digitale machines en sensoren ziet verschijnen, maar dat er grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die systemen (sm...

Onderzoeksprojecten

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Dit project moet nieuwe biosensortechnologie industrieel toepasbaar maken, minstens tot het niveau van een fijn afgestelde, betrouwbare demonstrator, en verbonden met een helder te gebruiken softwarep...

Onderzoeksprojecten

Preciezer prei telen met precisielandbouw

...oeimodellen waarmee een plaatsspecifieke bemesting wordt ontwikkeld. Daarnaast worden alternatieve sensorsystemen geëvalueerd naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk. In ...

Onderzoeksprojecten

Detectie en valorisatie van vlees met berengeur

... van de drie gekende componenten van berengeur (androstenon, skatol en indol); (c) evaluatie van de sensorische beoordeling door getrainde experten, als at-line slachthuismethode voor de detectie v...

Onderzoeksprojecten

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

...ot vlak voor en tijdens de slacht. Om deze indicatoren te meten ontwikkelen en testen we nieuwe sensoren en bijbehorende artificiële intelligentie (AI)-beslissingstools en -algoritmen voor vleesvar...

Onderzoeksprojecten

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

... ligt in kennis. Moderne landbouwbedrijven creëren een grote hoeveelheid gegevens op basis van IoT-sensoren en drones, terwijl via Copernicus Hubs enorme AO-gegevens beschikbaar komen. Het project ...