Zoekresultaten voor Sensor

Onderzoeksprojecten

Welzijnsbevorderende monitoringsoplossingen voor kippen

Concreet bouwen de onderzoekers aan: (i) sensor technologie die het gedrag van vleeskippen karakteriseert, (ii) machine learning oplossingen die automatisch gezondheids- en productiviteitsanalyses maken op basis van deze sensor input en (iii) stalverrijkingsoplossingen zoals rustlocaties en adaptieve verlichting die kan worden aangestuurd op basis van

Onderzoeksprojecten

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

Moderne landbouwbedrijven creëren een grote hoeveelheid gegevens op basis van IoT-sensoren en drones, terwijl via Copernicus Hubs enorme AO-gegevens beschikbaar komen. Het project AgriDataValue wil zich ontwikkelen als de "Game Changer" in Smart Farming en agromilieumonitoring.

Onderzoeksprojecten

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Centrale onderzoeksvraag/doelDit inmiddels afgewerkt Interregproject (Vlaanderen- Nederland) had als doel nieuwe biosensortechnologie industrieel toepasbaar maken, minstens tot het niveau van een fijn afgestelde, betrouwbare demonstrator, met de juiste schaalgrootte en verbonden met een helder te gebruiken softwareplatform. Dat is ook gelukt.

Onderzoeksprojecten

Detectie en valorisatie van vlees met berengeur

De specifieke objectieven zijn: (a) nagaan in welke mate de Vlaamse bevolking gevoelig is aan androstenon; (b) validatie van een LC-MS methode voor de simultane detectie van de drie gekende componenten van berengeur (androstenon, skatol en indol); (c) evaluatie van de sensorische beoordeling door getrainde experten, als at-line slachthuismethode voor