Zoekresultaten voor Lerend netwerk

Onderzoeksprojecten

Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

Centrale onderzoeksvraag/doelNUTRIMAN is een Thematisch Netwerk rond Stikstof (N) en Fosfor (P) dat kennis verzamelt over toepassingen, praktijken en technologieën van praktijkrijpe meststoffen gebaseerd op hergebruik van N en P. Toegepaste wetenschap en industriële praktijken worden hierbij gekoppeld ten voordele van de landbouwers.

Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

Onderzoeksprojecten

Europees thematisch netwerk ter ondersteuning van een duurzame toekomst voor Europese melkveehouders

Deze oplossingen worden dan verder verspreid binnen het EuroDairy netwerk. Relevantie/ValorisatieDit netwerk zal steunen op twee pijlers. Een eerste pijler zijn er de zgn. 'operationele groepen', waarin landbouwers samen met onderzoekers aan de slag gaan om te werken rond bepaalde uitdagingen of opportuniteiten.

Europees thematisch netwerk ter ondersteuning van een duurzame toekomst voor Europese melkveehouders

Activiteiten

Netwerk- en leerevent: Interactieve innovatie in de landbouw

Netwerk- en leerevent: Interactieve innovatie in de landbouw

Netwerkgelegenheid met andere kennisactoren in de landbouwsectorInstrumenten (AKIS) om te begrijpen welke actoren welke rol spelen in kennisdeling en innovatie in de landbouw en waar de hiaten zittenInzichten en inspiratie uit geslaagde projecten rond interactieve innovatieConcrete toepassing van de instrumenten en inzichten op actuele case rond agroforestry