Zoekresultaten voor Leghennen

Filter on:
Dossiers

Dierenwelzijn

...ransportIn het LEGMONI-project zal ILVO een tool ontwikkelen die het welzijn van de leghennen aan de slachtlijn zal monitoren. Deze moet eenvoudig, praktisch en objectief zijn. De tool moet verbete...

Dossiers

Eieren

...ken te worden. Vleeskuikens werden doorheen de jaren geselecteerd op basis van vleesaanzet, terwijl leghennen geselecteerd werden o.b.v. legprestaties en eikwaliteit. Door jarenlange genetische sel...

Onderzoeksprojecten

Mobiele huisvesting vlees- en legkippen

Welke zijn de voor- en nadelen, de mogelijkheden, kansen en knelpunten van het alternatief huisvestingssysteem “mobiele stal” voor leghennen en vleeskuikens?

Sectoren

Pluimvee- en konijnenhouderij

ILVO doet management-, voeder-, verterings- en registratieproeven met leghennen, vleeskippen, moederdieren, kalkoenen en konijnen (voedsters & vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. productieresultat...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...ctpersoonZoötechnische proeven kleinveeManagement-, voeder-, verterings- en registratieproeven bij leghennen, vleeskippen, kalkoenen en konijnen (voedsters en vleeskonijnen). Daarbij worden o.a. pr...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

... daarentegen! De eerste symptomen van deficiëntie wordenzichtbaar na ongeveer 9 weken bij jonge leghennen vs reeds na 3 weken bij oude leghennen. Waarom? Twee hypotheses: oude leghennen hebben wein...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

...op met onderstaande onderzoekers of gebruik decontactpagina. Kunnen veldbonen soja vervangen in bio-leghennenvoeder? Methodieken voor het insluiten van nieuwe grondstoffen in varkensvoeder Evaluati...

pluimveeloket.be

ILVO vervangt zijn mobiele kippenstallen

...t ze gebouwd zijn op een wielbasis. Ze zijn geschikt voor het huisvesten van zowel vleeskuikens als leghennen, zowel bio als conventioneel. Hoewel de stallen ontworpen zijn om 110 bio-leghennen of ...

pluimveeloket.be

Leglanger

...se pluimveebedrijven. Uit een veldstudie, die in 2015 door Molnar et al. werd uitgevoerd, bleek dat leghennen in Vlaanderen gemiddeld maar tot 75 à 80 weken leeftijd worden aangehouden. Hetgenetisc...

pluimveeloket.be

Webinars 2020

...aniseren zij dit najaar5 gratis Webinars: 26/11/2020 OPNAMES Kunnen veldbonen soja vervangen in bio-leghennenvoeder? Methodieken voor het insluiten van nieuwe grondstoffen in varkensvoeder. Evaluat...

pluimveeloket.be

Platform Leglanger

...se pluimveebedrijven. Uit een veldstudie, die in 2015 door Molnar et al. werd uitgevoerd, bleek dat leghennen in Vlaanderen gemiddeld maar tot 75 à 80 weken leeftijd worden aangehouden. Het genetis...

pluimveeloket.be

OPTIPLUIM

...tchen van enerzijds de verwerking van de oogst van mengteelten en anderzijds het gebruik ervan bij leghennen en vleeskippen. Ook de valorisatie van de gewasresten zal in het project bestudeerd word...

pluimveeloket.be

Artikel roadshows AMCRA

...anitel-Med is sinds februari 2017 verplicht voor houders van varkens, braadkippen, leghennen en vleeskalveren. De dierenarts registreert er toedieningen, verschaffingen en voorschriften van AB en z...

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling Valgorize

...r verterings- en prestatieproeven uit bij zowel leghennen als vleeskippen. Eerdere internationale studies toonden reeds positieve effecten aan bij het inmengen van algen in pluimveevoeding. Voordel...

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling PREBEBIOLEG

HANDVATEN BIJ PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN WORMEN OP HET BIO-LEGHENNENBEDRIJF In het CCBT-project PREBEBIOLEG zoeken partners ILVO en Bioforum naar alternatieve methodes ter preventie en bestrijding v...