Zoekresultaten voor Keten

Filter on:
Dossiers

Korte keten

Met meer dan 3000 korte keten ondernemers kunnen we in Vlaanderen niet langer spreken van een niche. Veel boeren zien het nut van de korte keten en proberen deze op verschillende manieren in hun verdi...

Verwerking voor korte keten

Dossiers

Quinoa

ILVO zet samen met de keten in op kennisdeling via teeltdemo’s, openvelddagen en een kennisbank ‘Quilopedia’ met alle praktische teeltinfo.

Bouwen aan lokale keten

Dossiers

Verdienmodellen

...aan? Hoe lever ik deze waarde? Met welke kosten en baten gaat dit gepaard? Alle schakels in de keten Tussen Boer en Bord zitten heel wat schakels in de keten. Op lange termijn kunnen voed...

Dossiers

Voeding en gezondheid

... aan voedingsstoffen en gezondheidsbevorderende componenten. De volgende schakels in de keten kunnen die primaire grondstoffen stabiliseren zodat hun kwaliteit behouden blijft en verder verwerken, ...

Dossiers

Stress en welbevinden bij landbouwers

...ook voor bedrijven die verbredingsactiviteiten opzetten, zoals korte keten bedrijven en CSA bedrijven. We zien vier vormen van impact: 1) fysieke impact, 2) mentale impact, 3) impact op work-life b...

Dossiers

Darmgezondheid

...s op het darmmicrobioom en op de productie van bepaalde metabolieten zoals korte keten vetzuren? Het onderzoek loopt nog, maar heeft al duidelijk gemaakt dat bepaalde voedingscomponenten effec...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

... federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Ministerie van de Noordzee en de federale overheidsdienst Economie. Naast de beleidsmakers willen we ook...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

... het opsporen en remediëren van voedselpathogenen in de ganse voedselproductieketen, de zogenaamde farm-to-fork benadering. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de zoönotische pathogenen die v...

Dossiers

Rassenlijsten

...horei is rijk aan koolhydraten. Deze koolhydraten komen voor als inulinepolymeer. Lange inulineketens zijn gewenst door de verwerkende industrie.> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van cic...

Onderzoeksprojecten

lokale teelt van KIkkererwt ontKETenen

Nu focussen de onderzoekers zich op de bereidheid van de actoren in de keten voor en na het landbouwbedrijf. Kunnen zij een schakeling naar een Vlaamse kikkererwt mee ondersteunen?

Onderzoeksprojecten

Het opzetten van een lokale, duurzame sojaketen

...jk en transparant verdienmodel te ontwikkelen om een lokale, integrale en in de tijd duurzame waardeketen voor biologische soja in Vlaanderen mogelijk te maken. OnderzoeksaanpakOnder LoCoSo...

varkensloket.be

salmonella in de varkensproductieketen

Studiedag 'Salmonella in de varkensproductieketen' (2013) ILVO, CODA, Flanders’ Food en Lanupro organiseerden op 3 december 2013 een studiedag waarbij een update werd gegeven over de Salmonella pathog...

Activiteiten

Inspiratienamiddag: Lokale eiwitketens – Kikkererwten

Sinds 2020 worden er kikkererwten geteeld op Belgische bodem. We lichten je dan ook graag in over het teeltonderzoek en de ontwikkeling van een lokale kikkererwtenketen.

https://inagro.be/agenda/inspiratienamiddag-lokale-eiwitketens-kikkererwten

Nieuws | 01/03/2018

Korte Keten en grootafnemers, hand in hand?

...ategie. ILVO vormde een centrale partner in hun project dat de opschalingsmogelijkheden van korte-keten-systemen beoogt. We gingen kijken in het buitenland, tekenden mogelijke pilootprojecten uit e...

Nieuws | 06/05/2019

Korte Keten faciliteert ON FARM onderzoek door ILVO

Win – win? Marianne Hubeau (ILVO onderzoeker): “In de korte keten vind je erg verschillende formules en bedrijven. De zoektocht naar duurzame meerwaardecreatie en leefbaarheid gebeurt soms met va...

Nieuws | 03/06/2024

De kracht van samenwerking in eerlijke voedselketens

Wat zijn eerlijke voedselketens en hoe breng je ze tot stand? In deze brochure zoeken we naar het antwoord. Wil men in de toekomst veerkrachtige landbouwbedrijven die gezonde voeding met een minim...

De kracht van samenwerking in eerlijke voedselketens

Onderzoeksprojecten

AgriDataSpace

Hoe kan de uitrol van digitale technologieën in de agrovoedingsketen succesvol bijdragen aan het bereiken van ambitieuze EU doelstellingen