Zoekresultaten voor Droogte

Filter on:
Dossiers

Droogtetolerante teelten

Klimaatsverandering zorgt ervoor dat we ook in Vlaanderen meer en meer te maken krijgen met droogte tijdens het groeiseizoen. Dit vraagt een systematische aanpak rond water in de landbouw, waarin het ...

Dossiers

Agroforestry

...andbouwbedrijven robuuster maken en minder kwetsbaar voor externe schokken zoals extreme regenval, droogte of slechte prijzen op de wereldmarkt. Dit door de hogere totale biomassaproductie (hout en...

Dossiers

Water in de landbouw

... gaat. Welke lange termijn oplossingen zijn er om beter om te gaan met lange periodes van droogte? Zeker op lange termijn moeten we maximaal inzetten op infiltreren, bufferen en hergebrui...

Dossiers

Bodemgezondheid

...aten infiltreren van water bij overvloedige neerslag (klimaatadaptatie)Bufferen van water tegen droogte (klimaatadaptatie)Vasthouden en vrijzetten van nutriëntenHerbergen van bodembiodiversiteit me...

Dossiers

Bodemerosie

... klimaatverandering in Vlaanderen zich vooral zal laten voelen onder de vorm van meer hittegolven, droogte en langere droogteperiodes, maar ook meer korte intensieve regenbuien. De kans op buien di...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...water beschikbaar blijft voor de plant wat cruciaal kan blijken in periodes van droogte een uitgebreider en actiever bodemvoedselweb wat op zijn beurt bijdraagt tot een betere bodemstructuur, -vruc...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...0 met 2,1°C gestegenDe periodes zonder regen worden steeds langer (periodes van droogte duren gemiddeld 6 dagen langer vergeleken met 1980) Neerslag wordt steeds heviger en langer (van gemiddeld 1...

Dossiers

Quinoa

... helft lager. Bovendien is het ook een stressbestendig gewas dat weinig last ondervindt van droogte en verzilting en daardoor goed bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Tot slot p...

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

...n de diepere bodemlagen en omgekeerd kan het vocht dieper uit het profiel niet opstijgen, met droogtestress tot gevolg. Een beperkte beworteling leidt bovendien tot aanzienlijk verminderde gewasont...

Onderzoeksprojecten

Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten

...gië kunnen we inzetten op de huidige uitdagingen in de Belgische hopteelt (ziektetolerantie, droogtetolerantie, ...) en tegemoetkomen aan de wensen van de lokale brouwerijsector. Aromatische hoppen...

Onderzoeksprojecten

Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

...de (droge) landbouwgebieden rond de Middellandse Zee en de Noordzee. Frequentere overstromingen en droogtes zullen het zoutgehalte in landbouwgronden doen toenemen, wat gevolgen zal hebben voor voe...

Onderzoeksprojecten

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Algemeen kaderDe afgelopen jaren hebben onmiskenbaar aangetoond dat periodes van droogte en waterschaarste een grote impact hebben op de land- en tuinbouwsector. Een beredeneerde irrigatiestrategi...

Onderzoeksprojecten

Blauw-groene strategieën voor klimaatadaptatie

Algemeen kaderAanhoudende droogteperiodes tussen 2017 en 2021 hebben duidelijk gemaakt dat Vlaanderen onvoldoende voorbereid is op waterschaarste en droogte. Het project TURQUOISE mikt op een proa...

Onderzoeksprojecten

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

...houderij, als antwoord op het wijzigend klimaat. Het doel is om het gebruik van meer persistente en droogtetolerante grassoorten (rietwenkgras, Engels raaigras en Festulolium), al dan niet in combi...

Onderzoeksprojecten

Samenwerken aan klimaatadaptieve drainage

...testen en te demonstreren in Vlaanderen. Dat ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector gevoelig is aan droogteperiodes tijdens de zomer, door een dalende neerslaghoeveelheid en een dalend aantal dagen...