Zoekresultaten voor Dierenwelzijn

Filter on:
Dossiers

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht van zowel de veehouder, de consument als het beleid. Maar hoe kunnen we het welzijn van onze veestapel blijven verbeteren? Hoe kunnen we dierenwelzijn objecti...

Dierenwelzijnsproblemen aanpakken

Dossiers

Agro-ecologie

...ieren, planten, bodem, landbouwers en de maatschappij te realiseren (voedselkwaliteit, dierenwelzijn). Beiden dagen de dominante voedsel- en landbouwsystemen uit. Beiden trachten de landbouwers en ...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

...kan gebeuren omwille van een bepaald voedingspatroon zoals vegan, vegetarisch of flexitarisch, om dierenwelzijn-, duurzaamheids- of gezondheidsredenen of gewoon omdat het lekker is. Voor de co...

Dossiers

Eieren

Diergezondheid – Diergedrag - Dierenwelzijn

...e specificaties heeft elk huisvestingstype ook zijn voor- en nadelen, o.a. op gebied van dierenwelzijn, emissies, duurzaamheid en diergezondheid. ILVO probeert de sector bij te staan door steeds te...

rundveeloket.be

Dierenwelzijnsscan

Handige zelfscan checkt dierenwelzijn! ILVO ontwikkelde een dierenwelzijnsapp op vraag van Boerenbond. Met deze app is het voor een veehouder mogelijkzelf (en op vrijwillige basis) het niveau van dier...

Onderzoeksprojecten

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

...nsindicatoren ter hoogte van het slachthuis. Die welzijnsindicatoren moeten in staat zijn om de dierenwelzijnsstatus te kwnatificeren die er was op het productiebedrijf, tijdens het (uit)laden en t...

rundveeloket.be

Expertise dierenwelzijn

Expertise dierenwelzijn runderen Voor: veehouders, dierenartsen, voervoorlichters, fokkerijadviseurs, stallenbouwadviseurs, landbouw(hoge)scholen, studenten, slachthuismedewerkers, allerlei agrarische...

Dossiers

Alternatieven voor de castratie van biggen

De castratie van biggen staat al ruim 20 jaar op de Europese dierenwelzijnsagenda. Vanaf 1 januari 2024 kan dit in België enkel nog met lokale verdoving en pijnbestrijding. Daarnaast zijn er ook nog a...

Nieuws | 20/02/2019

Doe de dierenwelzijnsscan

Dierenwelzijn is een complex gegeven. Het gaat over het gedrag van het dier zowel individueel als in groep maar even belangrijk zijn bepaalde omgevingsfactoren en de gezondheid van het dier. Vanaf nu ...

Nieuws | 27/02/2019

Blije dieren, dus blije boer dankzij dierenwelzijnsapp

De dierenwelzijnsapp moet ertoe bijdragen om het dierenwelzijn via een scan beter in kaart te brengen. Landbouwers beantwoorden verschillende vragen omtrent het dierenwelzijn op hun bedrijf. Op basis ...

App dierenwelzijn

Onderzoeksprojecten

Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

...van effectiviteit, economische en praktische haalbaarheid en de effecten ervan te evalueren op dierenwelzijn, (re)productie en diergezondheid op het ILVO proefbedrijf en op praktijkbedrijven.

Onderzoeksprojecten

Sustainability in pork production with immunocastration

...d. Er zijn tests uitgevoerd om zicht te krijgen op karkas- en vleeskwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn van immunocastraten bij bepaalde voederformuleringen, in vergelijking met bargen en int...