Zoekresultaten voor Dierenwelzijn

Activiteiten

ILVO webinar: Aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij

ILVO webinar: Aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij

Drie hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.Dierenwelzijn monitoren en verbeteren in een duurzame veehouderij.Doordacht inrichten van de vrije uitloop bij pluimvee.Zelfscan voor extensieve kippen- en varkenshouders.Achteraf stelt men ook nog enkele nieuwe projecten voor.

In de serie van vijf Webinars van het Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket, vindt op 17 december 2020 het vierde Webinar plaats.Dit zal gaan over de aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij.

Onderzoeksprojecten

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

Die welzijnsindicatoren moeten in staat zijn om de dierenwelzijnsstatus te kwnatificeren die er was op het productiebedrijf, tijdens het (uit)laden en transport en tot vlak voor en tijdens de slacht.

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

Onderzoeksprojecten

Het leven van landbouwdieren verbeteren - de fundamenten leggen voor positief dierenwelzijn

Centrale onderzoeksvraag/doelBij het scoren van dierenwelzijn van landbouwdieren zijn de indicatoren vaak terug te brengen tot mogelijke tekortkomingen. Deze COST Action ‘LIFT’ levert een framework om 'positief welzijn van landbouwdieren' toe te voegen aan de beoordeling van het welzijn van landbouwdieren.

Het leven van landbouwdieren verbeteren - de fundamenten leggen voor positief dierenwelzijn

rundveeloket.be

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn Dieromgeving Dierenwelzijn Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen ILVO Expertise dierenwelzijn Rundvee ILVO heeft jarenlang kennis opgebouwd rond duurzame rundveehouderij waarbij het dierenwelzijn en de omgang met het dier centraal staan: Wetenschappelijk onderbouwde welzijnsevaluaties (Welfare Quality® Assessment Protocol for