Zoekresultaten voor Bio-landbouw

pluimveeloket.be

Bio-landbouw algemeen

Bio-landbouw algemeen

Algemeen Omschakelen Nuttige links Algemeen Informatiepakket biologische landbouw Op deze site van het departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid) staat heel wat belangrijke informatie gebundeld omtrent biologische landbouw. Het gaat hierbij om subsidies, wetgeving, omschakeling, controle en import.

Onderzoeksprojecten

Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

Centrale onderzoeksvraag/doelDe klimaatscenario's voor 2050 voorspellen een aanzienlijke daling van de gewasopbrengst, met name in laaggelegen kustgebieden en in geïrrigeerde (droge) landbouwgebieden rond de Middellandse Zee en de Noordzee.

Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

Onderzoeksprojecten

Kansen voor zilte landbouw

Vlaamse Landmaatschappij, Waddenacademie, Provincie Groningen, University of Lincoln, Stichting 'De Zilte Smaak', Emder Bürgerstiftung Regionales Umweltbildungszentrum Ökowerk Emden, Göteborgs Universitet, Salt Farm Foundation, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, Videncenter for Fødevareudvikling

Centrale onderzoeksvraag/doelSalFar is één van de eerste onderzoeksprojecten in Vlaanderen die op experimentele wijze de haalbaarheid van zilte landbouw in de kuststreek verkent. Doel is om te zoeken naar zoutminnende en zouttolerante gewassen, hun economisch potentieel en naar de diverse socio-economisch barrières voor zilte landbouw.

Kansen voor zilte landbouw

Onderzoeksprojecten

Landbouw in de toekomst- Rurale netwerken opzetten voor een klimaat-adaptieve landbouw

Het uittesten, implementeren en demonstreren gebeurt op 3 landbouwbedrijven in Noord-Brabant (Nederland). Ten tweede is het de bedoeling om de 'geleerde lessen' uit het werk op de 3 demonstratiebedrijven, zoals technische kennis en methodologische resultaten, te vertalen in leerinstrumenten en die te promoten en te laten herhalen.

Landbouw in de toekomst- Rurale netwerken opzetten voor een klimaat-adaptieve landbouw

pluimveeloket.be

Bio-pluimveehouderij

Bio-pluimveehouderij

BIO-PLUIMVEEHOUDERIJ Wetgeving Voeder Uitloop Kleinschalige houderij Bio-landbouw-algemeen Ik ben een pluimveehouder die op bio-leghennen houdt op een kleinschalig niveau. Hoe moet ik mijn drinkvoorzieningen plaatsen om in orde te zijn met wetgeving en dierenwelzijn?

Nieuws | 01/06/2018

Een nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten

Gezonde bodem en gewassen;Bio-economie en kringlopen;

Een nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten

De partners van SUREVEG gaan op zoek naar nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten.

Tuinbouw & sierteelt;Akkerbouw;Biologische landbouw;

Nieuws | 26/10/2021

Bio-economie: een taak voor landbouwers?

Bio-economie en kringlopen;

Bio-economie: een taak voor landbouwers?

Kijk mee en ontdek hoe de witloofwortel, de teelt van goudsbloemen of het valoriseren van garnalenpellen een enorm potentieel heeft voor je landbouwbedrijf.

Bio-economie;

Activiteiten

Monitoringsstudie Bio-economie

Monitoringsstudie Bio-economie

Onder andere de situering van de studie, de productie en verwerking van biomassa uit de landbouw, bosbouw, visserij en landschapsbeheer komen aan bod. In de namiddag gaan we graag met u aan de slag tijdens de workshop: ambitietraject werkagenda bio-economie.

In 2021 hebben VITO en ILVO in opdracht van departement EWI een monitoringsstudie uitgevoerd in het kader van de opvolging van de Vlaamse bio-economie. Nu worden deze resultaten gepresenteerd, besproken en kijken we naar de toekomst.