Zoekresultaten voor Aardappel

Nieuws | 25/05/2023

Een kijkje onder de schil van een aardappel

Een kijkje onder de schil van een aardappel

Wout Vierbergen speurt met behulp van hyperspectrale camera's en artificiële intelligentie naar zwarte vlekken onder de schil van een aardappel.

Onderzoeksprojecten

Geïntegreerde beheersing van plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt met wakkere planten

UGent, PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt, PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw, Inagro

In de boomkwekerij, de aardappelteelt en de openluchtgroenteteelt heeft men meest schade door plantenparasitaire nematoden (PPN). De onderzoekers richten zich hier op de eerste 2 sectoren. Doel is om de boomkwekers en aardappeltelers te leren hun bodems proactiever te behandelen, dus in de fase voor er zichtbare schade optreedt.

Onderzoeksprojecten

Slimme aardappelbewaring

Centrale onderzoeksvraag/doelWe beogen de slimme bewaring van aardappelen in bulk. Slimme bewaring betekent langdurige(re) bewaring met minimale bewaarverliezen door maximaal rekening te houden met alle beïnvloedende factoren. Dit doen we door doelgerichte kennisopbouw rond het product, de bewaarinfrastructuur en de ventilatiebehoeften.

Onderzoeksprojecten

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Ook werd aandacht besteed aan de impact van beregenen met alternatieve waterbronnen op de bodemkwaliteit.OnderzoeksaanpakWe gebruiken het AquaCrop gewasgroeimodel om een specifieke toepassing voor irrigatiedoeleinden te ontwikkelen, gekalibreerd en gevalideerd voor drie droogtegevoelige gewassen: aardappelen, bloemkool en spinazie.

Nieuws | 10/06/2021

CurieuzeNeuzen plaatst 500 sensoren in aardappelvelden

CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit, installeert 500 slimme sensoren of ‘velddolken’ in verschillende aardappelvelden verspreid over heel Vlaanderen om informatie te verzamelen over het microklimaat op onze aardappelvelden.