Zoekresultaten voor Water

Onderzoeksprojecten

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Om land- en tuinbouwers de weg te helpen vinden naar alternatieve waterbronnen bouwen we de WaterRadar, te vinden op internet met de extensie 'punt be'. Deze online tool, eveneens gekoppeld aan WatchItGrow, omvat in een vrij beschikbare databank een inventaris van de alternatieve waterbronnen in Vlaanderen.

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

varkensloket.be

Water

Water

In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven. Waterkwaliteit Duurzaam waterverbruik Watertool (Inagro) Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

pluimveeloket.be

Water

Water

WATER Waterkwaliteit Duurzaam watergebruik Drinkwatermedicatie Kenniscentrum Water(Inagro) Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

rundveeloket.be

Water

Water

Water Waterkwaliteit Waterverbruik Kenniscentrum Water(Inagro) Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

Nieuws | 02/05/2022

Minder draineren voor meer water

Minder draineren voor meer water

We moeten enerzijds water afvoeren wanneer het te nat is, maar anderzijds ook veel meer water vasthouden in de grond, zodat we het kunnen gebruiken als het droog is.

Onderzoeksprojecten

Waterbalansstudie Oudlandpolder ifv een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de lange termijn doelstellingen voor landbouw en natuur

Elk hebben ze eigen noden inzake water.OnderzoeksaanpakEen zeer belangrijk onderdeel van deze opdracht is alle beschikbare relevante gegevens bijeenkrijgen, die ons toelaten om een water- en zoutbalansmodel op te maken, en vervolgens de GGOR-deelopdracht en de opmaak van beheerstrategieƫn.

Waterbalansstudie Oudlandpolder ifv een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de lange termijn doelstellingen voor landbouw en natuur

Onderzoeksprojecten

Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air

Relevantie/ValorisatieHet gaat hier steeds om natuurgebaseerde tools voor nutriƫntenbeheer die de lucht-, bodem- en waterkwaliteit in Europa, en in China, verbeteren en bijdragen tot de beperking van de wereldwijde klimaatverandering.

Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air