Zoekresultaten voor Verdienmodel

Filter on:
Dossiers

Verdienmodellen

Verdienmodellen voor rendabele en veerkrachtige voedingssystemen Wat is een verdienmodel? Een verdienmodel beschrijft hoe een bedrijf geld verdient. Het is een gestructureerde weergave van d...

Dossiers

Agroforestry

ILVO voert onderzoek uit naar draagvlak, ketenontwikkeling en verdienmodellen voor verschillende vormen van agroforestry.

Dossiers

Voeding en gezondheid

...tgeving, voedselzekerheid, duurzaamheid, prijssetting, marketing, culturele gewoonten, verdienmodellen, economische rendabiliteit, enz. Dit alles maakt dat het domein 'gezonde voeding' een bij...

Dossiers

Bodemgezondheid

...n van ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en waterberging voor de landbouwer een verdienmodel kan zijn. Lees ook deze dossiers BodemerosieBodemverbetering met organische meststoffenBode...

Dossiers

Korte keten

...iche. Veel boeren zien het nut van de korte keten en proberen deze op verschillende manieren in hun verdienmodel te brengen. Burgers geraken in toenemende mate betrokken bij het voedselsysteem en d...

Activiteiten

Studiedag ‘Verdienmodellen in de landbouw’

Nieuwe verdienmodellen in onze landbouw zijn sinds kort een belangrijk onderwerp geworden binnen het socio-economisch onderzoek van ILVO. En wel op uitdrukkelijke vraag van Vlaams minister van Economi...

Nieuws | 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

... de theorie tastbaar aan de hand van enkele reële ontwerpcases. Ook in dit werk komen verdienmodellen aan bod. FoodForward was een Operationele Groep waarin ILVO, HOGENT, BOS+, Food Forest Institut...

Onderzoeksprojecten

FoodForward

FoodForward is een Operationele Groep die de economische haalbaarheid van voedselbossen als alternatief verdienmodel onderzoekt en faciliteert.

Onderzoeksprojecten

Nood aan noot

...witgehalte en andere kwaliteitskenmerken, en dat van verschillende rassen. We beschrijven mogelijke verdienmodellen, waar mogelijk kwantitatief en we stellen een actieplan ‘Vlaamse notenteelt’ op. ...

Onderzoeksprojecten

Digislim boeren

...ductie, samenwerking in de keten en een andere manier om hun producten te vermarkten, kortom andere verdienmodellen met een andere diversificatie en andere skills. Digitalisatie en een efficiënte w...

Activiteiten

Driedelige webinar-reeks "faire prijs"

Webinar 1: Verdienmodellen

...gische of sociale dienst verlenen aan de maatschappij. Via de interactieve 3-delige webinar-reeks - Verdienmodellen, Bepalen van de Kostprijs en de Rol van Marketing - gaan we op zoek naar antwoord...

Onderzoeksprojecten

WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen

... melkkoeien, rekening houdend met veranderende klimaatomstandigheden en met een nog-steeds-rendabel verdienmodel? Deze centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord in het project WEIDEWIJS. Doel is om...

Onderzoeksprojecten

Het opzetten van een lokale, duurzame sojaketen

...chniek van biologische sojabonen, op KMO-schaal. Doel is om zo een onderling eerlijk en transparant verdienmodel te ontwikkelen om een lokale, integrale en in de tijd duurzame waardeketen voor biol...

Thema's

Rendabele en veerkrachtige voedingssystemen

... transparantie en traceerbaarheid verder kunnen ondersteunen.Op weg naar nieuwe verdienmodellen Als onafhankelijke partner gaat ILVO op zoek naar betere verdienmodellen voor alle schakels ...

Thema's

Gezonde bodem en gewassen

... om die bodemfuncties te bevorderen, maar de meerwaarde ervan ligt niet altijd binnen hun verdienmodel. Er zijn nog heel wat technische en monitoringkwesties op te lossen, maar uiteindelijk zullen ...

Thema's

Kringlopen en bio-economie

...natte biomassastromen, we karakteriseren interessante moleculen, we onderzoeken en evalueren nieuwe verdienmodellen, we zoeken partners en we begeleiden hen naar effectieve systeeminnovatie. Gr...

Thema's

Precisielandbouw en datatechnologie

...n worden vertaald naar de brede praktijk. We besteden aandacht aan een passend verdienmodel en aan de gebruiksvriendelijkheid, betrokkenheid en ontwikkeling van digitale vaardigheden bij de eindgeb...

Sectoren

Technologie, machine- en stallenbouw

...imum viable product') én kan ILVO helpen bij het zoeken van de juiste financiering of een passend verdienmodel. > Enkele voorbeelden van innovaties die ontwikkeld werden in co-creatie me...