Zoekresultaten voor Sensor

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Internet of Food and Farm 2020

... de vaststelling dat de Europese landbouw nu wel al heel wat geïsoleerde digitale machines en sensoren ziet verschijnen, maar dat er grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die systemen (sm...

Onderzoeksprojecten

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Dit project moet nieuwe biosensortechnologie industrieel toepasbaar maken, minstens tot het niveau van een fijn afgestelde, betrouwbare demonstrator, en verbonden met een helder te gebruiken softwarep...

Onderzoeksprojecten

Preciezer prei telen met precisielandbouw

...oeimodellen waarmee een plaatsspecifieke bemesting wordt ontwikkeld. Daarnaast worden alternatieve sensorsystemen geëvalueerd naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk. In ...

Onderzoeksprojecten

Detectie en valorisatie van vlees met berengeur

... van de drie gekende componenten van berengeur (androstenon, skatol en indol); (c) evaluatie van de sensorische beoordeling door getrainde experten, als at-line slachthuismethode voor de detectie v...

Onderzoeksprojecten

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

...ot vlak voor en tijdens de slacht. Om deze indicatoren te meten ontwikkelen en testen we nieuwe sensoren en bijbehorende artificiële intelligentie (AI)-beslissingstools en -algoritmen voor vleesvar...

Onderzoeksprojecten

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

... ligt in kennis. Moderne landbouwbedrijven creëren een grote hoeveelheid gegevens op basis van IoT-sensoren en drones, terwijl via Copernicus Hubs enorme AO-gegevens beschikbaar komen. Het project ...