Zoekresultaten voor Reststromen

Filter on:
Dossiers

Aquacultuur op zee

ILVO onderzoekt de eigenschappen van nieuwe producten, en van de reststromen uit die productie.

Dossiers

Voeding en gezondheid

...en uitvoeren van functionele componenten uit primaire grondstoffen of neven- en reststromen. Nog in 2020 werd een innovatieve eiwitonderzoekslijn ingericht om op ILVO onderzoek te kunnen doen naar ...

Dossiers

Voeding: plantaardige en alternatieve eiwitten

Eiwitten uit reststromen

...ving? Welke bemesting vragen de planten? Hebben insecten voldoende aan een aantal reststromen of moeten er specifieke zaken aanwezig zijn die misschien de mogelijk positieve impact helemaal onderui...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

... primaire grondstoffen, (half)fabricaten, ingrediënten, neven- en reststromen (en bij uitbreiding omgevingsstalen). De belangrijkste componenten (of metabolieten ervan) die hierbij aan bod kom...

Nieuws | 30/09/2020

Wat met reststromen van cichoriumgewassen?

...ogebaseerde economie en het streven naar een duurzame agro-voedingsketen, is het beter benutten van reststromen van gewassen een belangrijke piste. Het gebruik van die stromen voor nieuwe, hoogwaar...

Nieuws | 22/09/2020

Eiwitten uit reststromen van zeewier en peulvruchten

...ingt tot het zoeken naar nieuwe bronnen van eiwitten, die tot nu toe niet zijn geëxploiteerd. Reststromen verwerken en eiwitoogst verhogen In dit project zijn de belangrijkste doelstellinge...

Onderzoeksprojecten

Horti-BlueC

...k doel is om de substraten voor aardbei en tomaat in serres te verduurzamen. We werken (verder) op reststromen uit agro-, agrovoeding- en visserij-activiteiten, die verwerkt worden tot compost, pla...

Onderzoeksprojecten

Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

...llen we bij het stomen bijvoorbeeld nagaan of we het energieverbruik kunnen verlagen en of we reststromen of meer duurzame energiebronnen kunnen gebruiken om de stoom op te wekken.Onder verduur...

Onderzoeksprojecten

Valorisatie van algen voor een betere smaak

... een expert smaak panel dat het smaakpallet van algen objectief in kaart brengt. Eventuele algenreststromen worden getest in voederproeven bij kippen (zero waste). De productieketen van algen worde...

Onderzoeksprojecten

Systemische innovaties voor een zerow waste supply chain

... partners in de keten. Specifiek voor de flexibele verwerkingsinstallatie zouden beschikbare reststromen via deze Data Space gematched kunnen worden met de beschikbare verwerkingscapaciteit en met ...

Thema's

Rol van dierlijke productie in de maatschappij

... (on)zekerheid. Op basis van correcte data komen simulaties en dialogen vlotter tot stand. Reststromen en kringlopen In het kader van de circulaire landbouw onderzoekt ILVO of biomassa en ...

Thema's

Eiwitdiversificatie

...bemesting nodig, omdat ze in symbiose leven met bodembacteriën die stikstof uit de lucht halen. De reststromen die door een opgedreven productie en de verwerking van peulvruchten ontstaan, creëren ...

Thema's

Rendabele en veerkrachtige voedingssystemen

...riteit op verschillende niveaus, van producten en materialen over grondstoffen en energie tot reststromen. We ontwikkelen en evalueren technologieën die nuttig kunnen zijn in de circulaire economie...

Thema's

Kringlopen en bio-economie

...elijke toepassing. ILVO onderzoekt verschillende manieren om dat te doen. Specifiek voor tuinbouwreststromen is een bijkomende moeilijkheid dat ze slechts op kleine schaal, geografisch erg versnipp...

Nieuws | 06/07/2018

InProVe: New technologies: Less waste, better food

Wereldwijd schat met het jaarlijks volume aan plantaardig voedselafval, exclusief de reststromen uit de landbouw, op 400 miljoen ton. De valorisatie van deze ongebruikte biomassa tijdens de verwerking...

Nieuws | 16/05/2018

Interreg 2zeeën project BioBoost uit de startblokken

Valorisatie reststromen Het project BioBoost onderzoekt hoe tuinbouwers meer kunnen doen met hun reststromen, hoe ze die reststromen dus meer hoogwaardig kunnen verwerken dan in bijvoorbeeld een e...

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling Valgorize

...rzoek (VITO) en 9 andere Europese partners de mogelijkheden van algenproductie voor voeding. Dat de reststromen mogelijks verwerkt zouden kunnen worden in pluimveevoeders is een bijkomend voordeel!...

rundveeloket.be

Rundvee blijkt geen fan van spruitstokken

...der de natuurlijke grondstoffen uit te putten, moeten we anders gaan produceren en consumeren. Door reststromen van de ene keten als grondstof in de andere te gebruiken, wordt de biomassa beter ben...