Zoekresultaten voor Maïs

Onderzoeksprojecten

GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Centrale onderzoeksvraag/doelHet Gomeros-project heeft onderzocht hoe de teelten van groenten en maïs kunnen slagen binnen de randvoorwaarden erosie (Pijler I van het GLB), zodat én gewasopbrengst en –kwaliteit behouden blijft, én erosie effectief wordt bestreden.

GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Nieuws | 20/12/2019

ILVO-rassenlijst maïs 2020

ILVO-rassenlijst maïs 2020

De nieuwe ILVO rassenlijst maïs 2020 is bekend en kan opnieuw digitaal geraadpleegd worden. De website bevat naast een rassenoverzicht ook o.a. teeltinformatie.