Zoekresultaten voor Leghennen

Onderzoeksprojecten

Alternatieve ontwormingsmiddelen voor biologische leghennen

Centrale onderzoeksvraag/doelKippen in de leghennenhouderij, gangbaar en bio, krijgen vaak te maken met worminfecties. Ter behandeling is momenteel enkel het allopathische geneesmiddel flubendazol toegestaan. In de nieuwe Europese Wetgeving wordt mogelijks een minimum wachttijd van 48 uur ingevoerd.

Alternatieve ontwormingsmiddelen voor biologische leghennen

Onderzoeksprojecten

Alternatieve beheersingsmethoden ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen

Centrale onderzoeksvraag/doelIn het project PREBEBIOLEG mikken we voor de biologische pluimveehouders op haalbare procedures om tegelijk hun leghennen een optimale gezondheid en dierenwelzijn te bezorgen en hun bedrijf op peil te houden qua technische resultaten en return on investment.

Alternatieve beheersingsmethoden ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen

Nieuws | 26/07/2021

Pilootproject ter ondersteuning van de transitie naar kooi-vrije huisvestingssystemen voor leghennen in Europa

Pilootproject ter ondersteuning van de transitie naar kooi-vrije huisvestingssystemen voor leghennen in Europa

Best Practice Hens beoogt kennis te verzamelen rond de ‘beste praktijken’ met betrekking tot het houden van poeljen en leghennen in kooi-vrije huisvestingssystemen (scharrel, uitloop en biologisch) en tot het ondersteunen van de transitie naar een kooi-vrije huisvesting van leghennen in Europa.

pluimveeloket.be

Leghennen specifiek

Leghennen specifiek

Leghennen specifiek Bloedluizen Monitoring aan de slachtlijn Borstbeenafwijkingen Pikkerij Bloedluizen Demonstratieproject 'MITEPREVENT' (2019) Dit 2-jaar durende demonstratieproject startte in maart 2019 en wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Vlaamse Overheid.

Onderzoeksprojecten

Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

Het doel van beide projecten: kennis ontwikkelen om te bereiken dat leghennen op een verantwoorde manier en zonder rui naar een legcyclus van 100 weken kunnen gaan, terwijl die nu stopt op 75 à 80 weken. Het genetisch potentieel van de legkippen is aanwezig, dat is bekend uit eerder onderzoek.