Zoekresultaten voor Kringloop

Filter on:
Onderzoeksprojecten

ROOF FOOD: incubator voor daklandbouw

...fit tussen deze verbeteraar en de noden van de moestuin dragen bij tot het beter sluiten van de kringloop.OnderzoeksaanpakHet project is inmiddels afgelopen. De chemische eigenschappen van ...

Onderzoeksprojecten

Bio-economie en circulaire landbouw voor gezonde bodems

...dheid (bijv. bodembiodiversiteit, koolstofvastlegging, capaciteit van waterretentie, nutriëntenkringloop) en veiligheid (d.w.z. analyse van verontreinigingen zoals metalen en microplastics). Vanuit...

Thema's

Rol van dierlijke productie in de maatschappij

...aardoor zou er minder import van eiwitbronnen nodig zijn uit overzeese gebieden. We kunnen de kringloop sluiten door graslandproducten van permanente graslanden maximaal te benutten. Onze expertise...

Thema's

Op naar een klimaatslimme voedingsproductie

...lstofhotspots’, zoals veenrijke gebieden en oude graslanden, beter beschermen. Kringloopdenken Kringlopen sluiten wordt alsmaar belangrijker in de landbouw. Dat houdt onder meer in dat bi...

pluimveeloket.be

Artikel Resultaten De Andere Kip - deel 1

...mest bleken door de aanwezigen niet als relevant beschouwd te worden; een gesloten kringloop kent nog heel wat moeilijkheden in de pluimveesector. Bij het type kip werden heel wat mogelijkheden opg...

rundveeloket.be

Rundvee blijkt geen fan van spruitstokken

...stof in de andere te gebruiken, wordt de biomassa beter benut. In zo’n circulair landbouwsysteem (kringlooplandbouw) worden plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar gekoppeld. In d...