Zoekresultaten voor Keten

Filter on:
Nieuws | 03/06/2024

De kracht van samenwerking in eerlijke voedselketens

Wat zijn eerlijke voedselketens en hoe breng je ze tot stand? In deze brochure zoeken we naar het antwoord. Wil men in de toekomst veerkrachtige landbouwbedrijven die gezonde voeding met een minim...

De kracht van samenwerking in eerlijke voedselketens

Nieuws | 06/05/2019

Korte Keten faciliteert ON FARM onderzoek door ILVO

Win – win? Marianne Hubeau (ILVO onderzoeker): “In de korte keten vind je erg verschillende formules en bedrijven. De zoektocht naar duurzame meerwaardecreatie en leefbaarheid gebeurt soms met va...

Nieuws | 01/03/2018

Korte Keten en grootafnemers, hand in hand?

...ategie. ILVO vormde een centrale partner in hun project dat de opschalingsmogelijkheden van korte-keten-systemen beoogt. We gingen kijken in het buitenland, tekenden mogelijke pilootprojecten uit e...