Zoekresultaten voor Irrigatie

Onderzoeksprojecten

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Een beredeneerde irrigatiestrategie en efficiënt water(her)gebruik zijn daarom een steeds grotere prioriteit geworden. Een eerste doelstelling binnen het Irrigatie 2.0-project is om telers vertrouwd te maken met een beredeneerde watergift in termen van welke percelen er op bedrijfsniveau tijdens droogteperiodes het eerst moeten worden beregend.

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Onderzoeksprojecten

Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

Specifiek wordt er ook de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten: het potentieel van sub-irrigatie (water ondergronds aanvoeren via het drainagesysteem), de invloed van PGD op verzilting in de poldercontext, en de mogelijkheden voor collectief waterbeheer op landschapsschaal.OP-PEIL zal specifiek inzetten op:(i) Het aanbieden van beslissingsondersteunende

Activiteiten

Slimme tuinbouw in de grensregio

Programma 13u30 - WelkomstwoordInge Moors, gedeputeerde Landbouw provincie Limburg en voorzitter pcfruit vzw 14u00 - Smart Farming in de praktijk - resultaten Smart GrowersWandeling en bezoek aspergebedrijf Hoeve 't Bommesaarke (Leo Henckens)Slimme irrigatiebesturing: drones, sensoren en modellenDuurzame alternatieven onkruidbestrijding: robots, sensoren

Activiteiten

Demonamiddag smart farming en robotisatie

en adviesbureaus die deelgenomen hebben aan het SmartAgriHubs-project. 13u30: Verwelkoming en korte presentaties Korte presentaties van de Interreg-Vlaanderen-Nederland-trajecten CIMAT over ontwikkeling van multifunctionele robots en machines voor kleinere teelten en Smart Growers over de toepassing van smart farming systemen in onkruidbestrijding, irrigatie