Zoekresultaten voor Gewasbescherming

Onderzoeksprojecten

Optimale spuittoepassingen van gewasbeschermingsmiddelen

Centrale onderzoeksvraag/doelDe algemene doelstelling van OPTiSPRAY is landbouwers, loonwerkers en adviseurs te ondersteunen in hun keuze van de optimale spuittechniek, in functie van gewas(stand), doelwitorganisme en type gewasbeschermingsmiddel (GBM).

Activiteiten

INNOSETA platform webinar

Meer dan en bezoekje waard voor alle geïnteresseerden in een duurzame gewasbescherming en innovatieve spuittechnieken. Het INNOSETA project en specifiek de mogelijkheden van het platform, zullen toegelicht en gedemonstreerd worden op het webinar.

INNOSETA is een EU Horizon 2020 thematisch netwerk dat tot doel heeft deze kloof te dichten en innovatieve spuittechnieken en goede praktijken van gewasbeschermingsmiddelen naar de praktijk te brengen voor zowel de glastuinbouw, fruitteelt als voor vollegrondsgewassen.

Activiteiten

Netwerk- en leerevent: Interactieve innovatie in de landbouw

kennisactoren in de landbouwsectorInstrumenten (AKIS) om te begrijpen welke actoren welke rol spelen in kennisdeling en innovatie in de landbouw en waar de hiaten zittenInzichten en inspiratie uit geslaagde projecten rond interactieve innovatieConcrete toepassing van de instrumenten en inzichten op actuele case rond agroforestry, digitalisering, Geïntegreerde gewasbescherming

Activiteiten

Demodag Agro-ecologisch Proefplatform Hansbeke

Ontdek het proefplatform in Hansbeke Bedrijfsleider Felix de Bousies doet beroep op consulent Alain Peeters en ILVO om zijn akkerbouwbedrijf met granen en peulvruchten sinds 2020 over te schakelen op een agro-ecologisch bedrijfssysteem zonder gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en ploegen.

Onderzoeksprojecten

...

Gewasbescherming is een breed begrip dat zowel chemische bestrijdingsmiddelen als IPM maatregelen omvat. De eerste categorie geniet de reputatie dat de gewasopbrengst wel degelijk veilig gesteld is, maar dat er aan de andere kant risico's kunnen bestaan voor de biodiversiteit, het milieu en de menselijke gezondheid.

agrifoodtechnology.be

Verhalen

Dataverwerkingsalgoritmes en modellen vertalen deze in beslissingsondersteuning of in taakkaarten die gebruikt kunnen worden voor plaatsspecifieke dosering van inputs (precisiegewasbescherming, precisiestrooien). Verder wordt ook gebruik gemaakt van automatisatie en robotisering om arbeidsefficiëntie te verhogen.