Zoekresultaten voor Geïntegreerde gewasbescherming

Onderzoeksprojecten

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei

Doel is om een werkzame, geïntegreerde beheersingsstrategie voor de preimineervlieg in prei op te stellen. De preimineervlieg Phytomyza gymnostoma rukt op vanuit Zuid- en Centraal Europa naar onze contreien en zorgt voor aanzienlijke schade in de preiteelt in Vlaanderen.

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei

Onderzoeksprojecten

Geïntegreerde beheersing van plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt met wakkere planten

Centrale onderzoeksvraag/doelKunnen we schadelijke bodemaaltjes of nematoden in landbouwbodems efficiënt beheersen door een meer geïntegreerde aanpak (dus IPM of integrated pest management) en door te streven naar een algemenere bodemgezondheid? De in het project WAKKERE PLANTEN geplande veldexperimenten geven het antwoord.

Geïntegreerde beheersing van plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt met wakkere planten

Onderzoeksprojecten

Geoptimaliseerde geïntegreerde plagenbestrijding voor nauwkeurige detectie en bestrijding van plantenziekten bij meerjarige gewassen en vollegrondgroenten

Centrale onderzoeksvraag/doelDe ruim 20 Europese partners in dit Horizon2020 project OPTIMA gaan milieuvriendelijke duurzame gewasbeschermingsstrategieën uitwerken voor 3 typische Europese gewastypes: boomgaarden, wijngaarden en vollegrondsgroenten.

Geoptimaliseerde geïntegreerde plagenbestrijding voor nauwkeurige detectie en bestrijding van plantenziekten bij meerjarige gewassen en vollegrondgroenten

agrifoodtechnology.be

Verhalen

Dataverwerkingsalgoritmes en modellen vertalen deze in beslissingsondersteuning of in taakkaarten die gebruikt kunnen worden voor plaatsspecifieke dosering van inputs (precisiegewasbescherming, precisiestrooien). Verder wordt ook gebruik gemaakt van automatisatie en robotisering om arbeidsefficiëntie te verhogen.

Onderzoeksprojecten

...

Gewasbescherming is een breed begrip dat zowel chemische bestrijdingsmiddelen als IPM maatregelen omvat. De eerste categorie geniet de reputatie dat de gewasopbrengst wel degelijk veilig gesteld is, maar dat er aan de andere kant risico's kunnen bestaan voor de biodiversiteit, het milieu en de menselijke gezondheid.

Activiteiten

Netwerk- en leerevent: Interactieve innovatie in de landbouw

andere kennisactoren in de landbouwsectorInstrumenten (AKIS) om te begrijpen welke actoren welke rol spelen in kennisdeling en innovatie in de landbouw en waar de hiaten zittenInzichten en inspiratie uit geslaagde projecten rond interactieve innovatieConcrete toepassing van de instrumenten en inzichten op actuele case rond agroforestry, digitalisering, Geïntegreerde

Activiteiten

Demodag Agro-ecologisch Proefplatform Hansbeke

Ontdek het proefplatform in Hansbeke Bedrijfsleider Felix de Bousies doet beroep op consulent Alain Peeters en ILVO om zijn akkerbouwbedrijf met granen en peulvruchten sinds 2020 over te schakelen op een agro-ecologisch bedrijfssysteem zonder gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en ploegen.