Zoekresultaten voor Droogte

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

...n de diepere bodemlagen en omgekeerd kan het vocht dieper uit het profiel niet opstijgen, met droogtestress tot gevolg. Een beperkte beworteling leidt bovendien tot aanzienlijk verminderde gewasont...

Onderzoeksprojecten

Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten

...gië kunnen we inzetten op de huidige uitdagingen in de Belgische hopteelt (ziektetolerantie, droogtetolerantie, ...) en tegemoetkomen aan de wensen van de lokale brouwerijsector. Aromatische hoppen...

Onderzoeksprojecten

Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

...de (droge) landbouwgebieden rond de Middellandse Zee en de Noordzee. Frequentere overstromingen en droogtes zullen het zoutgehalte in landbouwgronden doen toenemen, wat gevolgen zal hebben voor voe...

Onderzoeksprojecten

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Algemeen kaderDe afgelopen jaren hebben onmiskenbaar aangetoond dat periodes van droogte en waterschaarste een grote impact hebben op de land- en tuinbouwsector. Een beredeneerde irrigatiestrategi...

Onderzoeksprojecten

Blauw-groene strategieën voor klimaatadaptatie

Algemeen kaderAanhoudende droogteperiodes tussen 2017 en 2021 hebben duidelijk gemaakt dat Vlaanderen onvoldoende voorbereid is op waterschaarste en droogte. Het project TURQUOISE mikt op een proa...

Onderzoeksprojecten

Graslandgebruik in een wijzigend klimaat

...houderij, als antwoord op het wijzigend klimaat. Het doel is om het gebruik van meer persistente en droogtetolerante grassoorten (rietwenkgras, Engels raaigras en Festulolium), al dan niet in combi...

Onderzoeksprojecten

Samenwerken aan klimaatadaptieve drainage

...testen en te demonstreren in Vlaanderen. Dat ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector gevoelig is aan droogteperiodes tijdens de zomer, door een dalende neerslaghoeveelheid en een dalend aantal dagen...