Zoekresultaten voor Diergezondheid

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

...are en grotere productieverliezen en sterfte op hun bedrijf. Naast de economische gevolgen zijn de diergezondheids- en welzijnsproblemen ethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar. Daarom rijst op h...

Onderzoeksprojecten

Sustainability in pork production with immunocastration

... inmiddels afgerond. Er zijn tests uitgevoerd om zicht te krijgen op karkas- en vleeskwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn van immunocastraten bij bepaalde voederformuleringen, in vergelijking...

Onderzoeksprojecten

RAMBO

...te verminderen. Tegelijk brengen we ook de dierprestaties en de effecten op het dierenwelzijn en de diergezondheid in kaart. Op die manier ontstaat een nieuwsoortig gedragen maatregelenpakket om am...