Zoekresultaten voor Dierenwelzijn

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

...nsindicatoren ter hoogte van het slachthuis. Die welzijnsindicatoren moeten in staat zijn om de dierenwelzijnsstatus te kwnatificeren die er was op het productiebedrijf, tijdens het (uit)laden en t...

Onderzoeksprojecten

Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

...van effectiviteit, economische en praktische haalbaarheid en de effecten ervan te evalueren op dierenwelzijn, (re)productie en diergezondheid op het ILVO proefbedrijf en op praktijkbedrijven.

Onderzoeksprojecten

Sustainability in pork production with immunocastration

...d. Er zijn tests uitgevoerd om zicht te krijgen op karkas- en vleeskwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn van immunocastraten bij bepaalde voederformuleringen, in vergelijking met bargen en int...