Zoekresultaten voor Data

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Data4Food2030

https://data4food2030.eu/

Gelinkte themas: Precisielandbouw en datatechnologie

Het Data4Food2030-project heeft tot doel de werkelijke data-economie voor voedselsystemen (DE4FS) te faciliteren

Onderzoeksprojecten

AgriDataSpace

https://agridataspace-csa.eu/

Gelinkte themas: Precisielandbouw en datatechnologie

Dossiers

Precisievisserij

ILVO ontwerpt en test apparatuur en software voor het verzamelen van data over o.a. visbestanden, socio-economische parameters, etc.

Databeheer- en integratie

Gelinkte themas: Precisielandbouw en datatechnologie

Dossiers

Precisieveeteelt

ILVO gebruikt statistische analyse, tijdsserie analyse, statistische procescontrole en artificiële intelligentie op data uit sensoren.

Data delen

...gebruik en kalibratie van deze systemen, alsook geavanceerde modellen voor analyse van de data.

Dossiers

Ontharding

Door data-integratie en cartografische analyse wordt onthardingspotentieel van vermoedelijk vrijkomende agrarische sites geïdentificeerd.

Dossiers

Voeding: smaak- en geuronderzoek

Data van smaak- en geurtesten verwerken en interpreteren

...C-MS-O, waarbij de menselijke neus als waarnemingstool gebruikt wordt. Aan de slag met data uit smaak- en geurtesten Tijdens productoptimalisatie of -ontwikkeling vormt sensorisch onde...

Dossiers

Bodemgezondheid

... zowel traditionele als meer nieuwe methodes slim kunnen verbinden in functie van een datagedreven duurzaam bodembeheer. ILVO werkt samen met het departement Landbouw & Visserij aan het ont...

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...rapport.be. Het Milieurapport is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op www.VMM.be/data/milieudata kunnen deze cijfers ook in detail bekeken worden. Hoe ontstaan enterische...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...in kaart te brengen, zullen binnen EJP SOIL/Carboseq bestaande data over courante en relatief nieuwe maatregelen (vb. agroforestry, vlinderbloemigen, groenbedekkers) samengebracht worden. Die kunne...

Dossiers

Authenticiteit van voedingsproducten

... moet dan gebeuren via DNA gebaseerde methodes. Daarvoor doen wetenschappers beroep op DNA databanken waarin de DNA sequentie van een heleboel soorten (dieren, maar ook planten, schimmels, …) raadp...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

... Hoewel deze methode zich nog in een pril stadium bevindt, hebben ontwikkelingen zoals open data-beleid, big data, nieuwe soorten data en geavanceerde high-performance computing de mogelijkheden en...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...tenefficiënte methode (i.e. DNA metabarcoding) ontwikkeld, waarbij een referentiedatabank voor mariene soorten werd aangemaakt met unieke DNA-sequenties (DNA barcodes). Streefdoel was om uiteindeli...

Onderzoeksprojecten

Datahub voor Agrofood

Gelinkte themas: Precisielandbouw en datatechnologie

DATAHUB4AGROFOOD mikt ambitieus op de ontwikkeling van een centraal datadeelplatform voor de sector.

Onderzoeksprojecten

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

Gelinkte themas: Precisielandbouw en datatechnologie

...soren en drones, terwijl via Copernicus Hubs enorme AO-gegevens beschikbaar komen. Het project AgriDataValue wil zich ontwikkelen als de "Game Changer" in Smart Farming en agromilieumonitoring. Het...

Onderzoeksprojecten

Agri-DataManagement (ADaM) en PrecisieLandbouw (PreciLa)

Gelinkte themas: Precisielandbouw en datatechnologie

Algemeen kaderHet Interreg Vl-NL project ADaM & PreciLa, een afkorting voor Agri-DataManagement en PrecisieLandbouw, mikt op de implementatie van precisielandbouw en het efficiënter gebruik va...

Dossiers

Visserij: visbestanden

... van een duurzaam bevist bestand? Het verzamelen, controleren, integreren en ontsluiten van visserijdata is een kerntaak van ILVO - een taak die bijdraagt aan een complex evaluatieproces op Europee...

Databeheer, -integratie en -weergave

Dossiers

Dierenwelzijn

...ze veestapel blijven verbeteren? Hoe kunnen we dierenwelzijn objectief meten? En hoe ga je met deze data praktisch aan de slag?

Nieuws | 12/10/2023

Z-AGRIFOOD - Datadeelplatform DjustConnect

"Data is de toekomst van landbouw in Vlaanderen", luidt het. Het delen van data op een veilige en juridische correcte manier is cruciaal om administratieve last voor de landbouwer te verminderen, om s...

Thema's

Precisielandbouw en datatechnologie

Die aanpak is pas echt een succes als verschillende databronnen geïntegreerd worden en als de innovaties in de praktijk geïmplementeerd worden. Daarom zetten we maximaal in op de verdere uitrol van he...

Icon: Precisielandbouw en datatechnologie

Nieuws | 22/09/2020

Vissersvaartuigen als dataplatformen

Vissersvaartuigen als dataplatformen: het VISTools project. Vissers en wetenschappers werken via geautomatiseerde sensortechnologie aan toegankelijke, informatieve tools voor de vissers, zowel aan boo...

Activiteiten

OpsDrone workshop: Combineren van databronnen

Beschik je over dronedata of ben je net vragende partij naar die data? Noteer dan met stip 26 oktober 2023 in je agenda! Samen met de aanbieders en vragers naar dronedata, willen we tijdens de wor...

Nieuws | 24/11/2017

2018, jaar van de data in landbouw

Beleid rond data Joke Schauvliege: “Het is nuttig om de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van ‘smart data’-systemen op het terrein goed in kaart te krijgen. Ook voor het bel...