Zoekresultaten voor Bonen

Nieuws | 18/01/2021

Veldbonen in de melkveehouderij: toasten voor succes?

Veldbonen vormen een interessant alternatief voor geïmporteerde soja in de melkveehouderij, op voorwaarde dat de bonen eerst verhit worden, zo blijkt uit ILVO-onderzoek binnen project EKOPTI.

Onderzoeksprojecten

Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

Bovendien moet ook het eiwitgehalte van de sojabonen voldoende hoog zijn, zeker wanneer de landbouwer zijn sojabonen wil verkopen voor humane voeding (waarvoor een hogere prijs per ton wordt verkregen).

Activiteiten

Eiwitrijke gewassen voor menselijke voeding

Daarna brengen we een bezoek aan proefpercelen van ILVO en UGent, met onder andere gele erwt, lupine en veldbonen, ingezaaid als mengteelt met haver.

Het gaat om gele erwt, lupine en veldbonen, ingezaaid als mengteelt met haver.

Onderzoeksprojecten

Een boon voor Leuven

We kiezen daarbij voor mengteelten met gele erwten, veldbonen of lupine, in combinatie met haver. Dit zijn gewassen die hier goed gedijen en efficiënt met water en nutriënten omgaan. We zoeken de nodige tussenschakels om van de primaire grondstof te komen tot een vermarktbaar product en dat in de lokale keten in en rondom Leuven.

Onderzoeksprojecten

Het opzetten van een lokale, duurzame sojaketen

In LocoSoy mikken we op een samenwerkingsverband voor een gepaste en low-processing verwerkingstechniek van biologische sojabonen, op KMO-schaal. Doel is om zo een onderling eerlijk en transparant verdienmodel te ontwikkelen om een lokale, integrale en in de tijd duurzame waardeketen voor biologische soja in Vlaanderen mogelijk te maken.

rundveeloket.be

Positief effect getoaste veldbonen op voersaldo (BIO)

Getoaste veldbonen hebben een positief effect op het voersaldo bij biologische melkveebedrijven Ilse Louwagie, Luk Sobry(Inagro) Uit een verteringsproef bij ILVO bleek toasten de voederwaarde van veldbonen te verbeteren.