Zoekresultaten voor Bodem

Onderzoeksprojecten

Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

Gezonde bodem en gewassen;Op naar een klimaatslimme voedingsproductie;

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe (gunstig) werken aangepaste bodembeheerpraktijken, met name mulching en gereduceerde bodembewerking, op waterevaporatie, -infiltratie en -retentie, als adaptatiemechanisme tegen extreme weeromstandigheden, in de Vlaamse landbouwcontext? Deze onderzoeksvraag krijgt in Soilstruct een antwoord.

Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

Nieuws | 01/04/2019

Koolstofvoorraden in de bodem

Gezonde bodem en gewassen;

Koolstofvoorraden in de bodem

Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON

Nieuws | 26/04/2021

ILVO's Living Lab Plant en Bodem

Gezonde bodem en gewassen;

ILVO's Living Lab Plant en Bodem

Benieuwd wat Living Lab Plant & Bodem voor u kan betekenen?

Onderzoeksprojecten

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit B3W

Gezonde bodem en gewassen;

Centrale onderzoeksvraag/doelBegin 2021 is de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) van start gegaan als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W is opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit B3W

Activiteiten

Demo BODEM werktuigendagen Oudenaarde

Demo BODEM werktuigendagen Oudenaarde

Werktuigendagen en het Landbouw (LA)-traject Bodemverdichting slaan de handen in elkaar en stellen een heuse bodemstand voor. De projectpartners, ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Universiteit Gent stellen hier een deel van hun resultaten voor aan het brede landbouwpubliek.

Demo in het kader van het Landbouw (LA)-traject "Bodemverdichting" - www.bodemverdichting.be

Gezonde bodem en gewassen;

Nieuws | 04/05/2021

Systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

Gezonde bodem en gewassen;Klimaatmitigatie en -adaptatie;

Systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

De Vlaamse Overheid, ILVO, Universiteit Gent en INBO hebben een methodiek uitgewerkt voor een bodemkoolstofmonitoring netwerk in Vlaanderen.

Onderzoeksprojecten

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Gezonde bodem en gewassen;

Centrale onderzoeksvraag/doelWat leert de wetenschappelijke literatuur ons over de invloed van bodembeheer op de hydrologische en biologische bodemfuncties en op de veerkracht van de gewasproductie onder de uitdagende omstandigheid van een veranderend klimaat, en binnen specifieke pedo-klimatologische contexten?

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Na de oceaan, is de bodem de grootste voorraadkast van koolstof. Mits een goed beheer kunnen landbouwbodems zelfs beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is.

Gezonde bodem en gewassen;Op naar een klimaatslimme voedingsproductie;

De uiteindelijke koolstofopbouw in de bodem hangt af van een aantal factoren: de capaciteit van een bodem om koolstof vast te leggen (vooral bepaald door het kleigehalte)het klimaat: bodemtemperatuur en –vochtgehalte bepalen de mineralisatiesnelheidde kwaliteit van de toegevoegde koolstof aan de bodemde balans tussen koolstofinput en de hoeveelheid

Bodem: koolstofopslag