Zoekresultaten voor Ammoniak

Filter on:
Dossiers

Stikstof/ammoniak

Reductie ammoniakemissies

...t in de geschiedenis is er een toename van de vorming van reactief stikstof, via de productie van ammoniak (NH3) voor onder andere kunstmest, en door de vorming van stikstofoxiden (NOx) door verbra...

Standaardpagina's

Ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken (PAS)

...kan je terugvinden op de website Stikstof in Vlaanderen | Vlaanderen.be. De PAS-lijst omvat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen aanwenden om de ber...

Actuele informatie rond ammoniak in de varkenssector

Onderzoeksprojecten

RAMBO

Op test- en demolocaties installeren we nieuwe experimentele maatregelen om ammoniakuitstoot te verlagen in varkens- en pluimveestallen.

Sectoren

Varkenshouderij

ILVO heeft veel ervaring met het meten en evalueren van emissie van ammoniak, geur, fijne stof en broeikasgassen in en rond stallen, evenals van hun mogelijke reductiestrategieën. Ook modellering van ...

Sectoren

Melkveehouderij

ILVO heeft veel ervaring met het meten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijne stof en broeikasgassen in en rond stallen, evenals van hun mogelijke reductiestrategieën. Reductie van enteri...

Sectoren

Vleesveehouderij

ILVO heeft veel ervaring met het meten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijne stof en broeikasgassen in en rond stallen, evenals van hun mogelijke reductiestrategieën. Reductie van enteri...

Standaardpagina's

Organisatie

...oorzien van compartimenteermogelijkheden en uitgebreide meetapparatuur (vb. om methaan of ammoniak te kwantificeren). Vanaf 2021 is voorzien in een nieuwe onderzoeks-pluimveestal. In het marie...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

...k Tuyttens, Evelyne DelezieEmissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrat...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

...ijven.Jarissa MaselyneEmissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrate...

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie aquacultuur

...VO kan de chemische kwaliteit van zeewater voor derden testen. Dit omvat het bepalen van ammonium/ammoniak-, nitriet-, nitraat-, fosfaatconcentraties, pH, zoutgehalte, conductiviteit en carbonaatha...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...et onderstaande onderzoekers of gebruik decontactpagina. Minder eiwit in het rantsoen: Impact op de ammoniakemissie en dierprestaties van vleesvee De supplementatie van bestendige aminozuren in een...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...na. Fosforbehoefte van de senior leghen Strooiseltype bij vleeskuikens: effect op dierprestaties en ammoniak Project: Prebebioleg Fosforbehoefte van de senior leghen Herbekijk deze Powerpoint Conta...

pluimveeloket.be

Webinars 2020

...ES Fosforbehoefte van de senior leghen. Strooiseltype bij vleeskuikens: effect op dierprestaties en ammoniak. 17/12/2020 OPNAMES Dierenwelzijn monitoren en verbeteren in een duurzame veehouderij. D...