Onderzoeksproject Doormeten van actuele welzijnstrends in functie van stikstofuitstoot bij vleeskuikens

In uitvoering OPTIWEL-EMIS

Contacteer onze expert

Evelyne Delezie

Evelyne Delezie

Groepsleider kleinveehouderij ILVO

Centrale onderzoeksvraag/doel

De pluimveehouders voelen zich bij verschillende maatschappelijke eisen bijvoorbeeld naar meer dierenwelzijn of naar een lagere milieuimpact, soms naar tegenstrijdige adviezen geduwd. Dit project bekijkt de ambities rond emissiereducties én rond dierenwelzijnsbevordering, en de bijbehorende bedrijfsingrepen geïntegreerd. Doel is om beter te weten wat de impact wordt op alle genoemde en beoogde doelen, wanneer men als pluimveebedrijf kiest voor bepaalde stalmaatregelen of genetica.

Onderzoeksaanpak

We stellen een effectenmatrix op met de huidige kennis van zaken (rond rasssen, voeders, stalinrichtingen...) waarbij de impact van concreet 2 actuele welzijnstrends (verlagen van de bezettingsdichtheid en houden van trager groeiende rassen) op ammoniakemissie en andere aspecten van bedrijfsvoering bepaald worden via een integrale aanpak.

Relevantie/Valorisatie

Op korte termijn wordt er informatie verzameld die vandaag ontbreekt in het debat rond de nieuwe welzijnsmaatregelen. Specifiek gaat het om het effect van het verlagen van stalbezetting en het effect van het trager groeiend ras op ammoniakemissies. De impact op omliggende aspecten van de bedrijfsvoering worden in kaart gebracht. De effectenmatrix diens als tool voor pluimveehouders en bedrijfsadviseurs om geïntegreerde en onderbouwde managementskeuzes te maken.

Financiering

Dept L&V, afdeling Monitoring en Studie