Onderzoeksproject Insectenmeel en melkweipoeder: Nieuwe potentiële eiwitbronnen voor 100% biologisch leghennenvoer

In uitvoering LEGMEME

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Twee potentiële eiwitbronnen voor voeder in de biologische pluimveesector, namelijk insectenmeel en melkweipoeder, worden momenteel onvoldoende benut. Dit project evalueert hun mogelijkheden.
Vanaf 1 januari 2022 krijgt de biologische veehouderij strengere voedernormen. 30% van de grondstoffen moet van regionale herkomst zijn. Vanaf 2026 vervalt de uitzondering voor het gebruik van maximaal 5% gangbaar eiwitrijk voeder in het rantsoen van jong pluimvee. Het project LEGMEME werkt dus aan een optimaal lokaal voeder waarbij vooral aandacht gaat naar methionine en vitamine B2.

Onderzoeksaanpak

De onderbenutting van insectenmeel en melkweipoeder vindt zijn reden in enerzijds van praktische redenen, anderzijds in de Europese wetgeving die pas recent gewijzigd is. Wat deze bronnen interessant maakt, naast een hoge nutritionele waarde, is dat ze ook passen binnen het concept van circulaire economie. Beide bronnen kunnen lokaal geproduceerd worden en een alternatief vormen voor soja.

Relevantie/Valorisatie

Veevoederfabrikanten en biologische leghennenhouders zijn op zoek naar potentiële grondstoffen om aan de nieuwe eisen te voldoen. In dit project zullen 2 nieuwe potentiële bronnen getest worden, en zullen de resultaten meegedeeld worden op via verschillende kanalen en op verschillende momenten, zodat deze kennis optimaal gevaloriseerd kan worden binnen de sector.

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V
CCBT
Proefbedrijf Pluimveehouderij