Onderzoeksproject Identificatie van quarantaine houtborende kevers op basis van uitwerpselen en boormeel

In uitvoering QFRASS

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kan ILVO een diagnostisch identificatieprotocol helpen ontwikkelen of optimaliseren voor bepaalde houtborende kevers, op basis van de uitwerpselen en het gevonden boormeel van deze dieren? Indien gebruikt in verschillende (nationale referentie) laboratoria zou dit protocol nuttig en versnellend werken en op die manier ook efficiƫntere maatregelen tegen de vastgestelde ziektebrengers faciliteren. Houtborende kevers veroorzaken wereldwijd aanzienlijke economische schade aan bossen. Ze behoren tot de belangrijkste boomplagen. De schade door deze kevers blijft enige tijd onopgemerkt wanneer de larven in de stam leven. Tijdens surveys en ook bij het beheer van uitbraken kan het nuttig zijn om ook al vroegtijdige detectiemethodes te gebruiken, die zich dus richten op uitwerpselen en boormeel van de keverlarven. Dit project focust concreet op drie quarantaine houtborende kevers - Agrilus planipennis (Buprestidae), Aromia bungii (Cerambycidae) en Pityophthorus juglandis (Scolytinae).

Onderzoeksaanpak

We verzamelen literatuur en in ontwikkeling zijnd onderzoek over de moleculaire of morfologische identificatiemethoden op basis van uitwerpselen/boormeel van keverlarven, specifiek over de drie quarantaine kevers hierboven beschreven. We bepalen hoe het te onderzoeken materiaal - de uitwerpselen en/in het boormeel te verkrijgen is, zowel van de drie quarantaine kevers als van inheemse verwante soorten. We gebruiken onder meer bestaande projecten of langlopende kweek- en selectieprogramma's voor bomen. Vertrekkende van eventuele bestaande identificatiemethoden op basis van uitwerpselen/boormeel optimaliseren we de methode. We proberen op basis van de morfologische kenmerken van de ontvangen boormeel/uitwerpselen stalen een onderscheid te maken tussen boormeel/uitwerpselen van inheemse en quarantaine keversoorten. We laten bestaande moleculaire identificatiemethoden los op het boormeel/de uitwerpselen en optimaliseren deze methoden indien nodig. We maken een "hands-on" protocol voor de moleculaire en/of morfologische identificatie van de geselecteerde quarantaine houtborende kevers op basis van boormeel/uitwerpselen.

Relevantie/Valorisatie

Er ontstaat naar verwachting een handig protocol voor de identificatie van de genoemde quarantaine houtborende kevers op basis van boormeel/uitwerpselen, dat in verschillende (nationale referentie) laboratoria kan gebruikt worden. Dit maakt de ontdekking van de boosdoeners zekerder, meer gestroomlijnd en sneller. Waardoor de getroffen bomen meer overlevingskansen krijgen.

Financiering

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu