Infrastructuur

Met een uitgebreid pallet aan expertises en een moderne onderzoeksinfrastructuur (zie hieronder) ondersteunt het Living Lab Veehouderij jou als stakeholder in de Vlaamse veehouderij. Als veehouder, toeleverende en verwerkende industrie, distributieketen, onderzoeks- en onderwijsinstelling, overheid, consument en burger kan je steeds bij ons terecht.

Wens je bijkomende info of heb je vragen? Aarzel niet en contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing op maat!

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur voor varkens

Moderne Varkenscampus (onderzoeks- en onderwijsstal van ILVO, UGent en HOGENT; 2015) met ruimte voor 105 zeugen, 576 biggen en 768 vleesvarkens

 • Groepshuisvesting: voederligboxen (4 groepen x 16 boxen) met optionele toegang tot ingestrooide ligruimte
 • Dekafdeling: 2 rijen met 20 boxen
 • Kraamafdeling: 2 compartimenten met 16 kraamhokken (15 hokken met kraambox en 1 hok als couveuse/overtallige biggen)
 • Biggenafdeling: 3 compartimenten. Per compartiment 16 hokken voor 6 biggen en 4 hokken voor 24 biggen -
 • 2 watercircuits
 • Vleesvarkensafdeling: 16 compartimenten. Per compartiment 8 hokken voor 6 vleesvarkens
 • Ammoniakemissiearme systemen met schuine putwanden (aparte mestkelder/compartiment) en een luchtwasser
 • Drie drinkwater- en twee voedercircuits
 • Diverse weegschalen/meetapparatuur voor het individueel en in groep wegen van varkens

ILVO-proefbedrijf met ruimte voor 140 zeugen, 576 biggen en 180 vleesvarkens

 • Biggenafdeling: 12 compartimenten met 8 hokken - dubbel drinkwatercircuit
 • Verteringsonderzoek: 32 units voor biggen en 12 units voor vleesvarkens
 • Eigen productielijn voor de productie van proefvoeders (incl. pelleteren)

Breng een virtueel bezoek aan de Varkenscampus:

Onderzoeksinfrastructuur voor pluimvee en konijnen

 • Diverse vleeskuikenstallen met ruimte voor in totaal 7.200 vleeskuikens
 • Leghennenstal met ruimte voor ca. 1.100 leghennen (verrijkte kooien)
 • Vleeskuikenstal aanpasbaar naar huisvesting voor 720 kalkoenen
 • 2 mobiele kippenstallen met ruimte voor 220 (bio-)leghennen of (bio-)vleeskuikens
 • 120 units voor verteringsonderzoek
 • Parkhuisvesting voor 112 voedsters en speenkonijnen
 • Eigen productielijn voor productie proefvoeders (incl. pelleteren)

Gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur voor rundvee

 • Moderne melkveestal (2014) met ruimte voor 140 lacterende koeien en bijbehorend jongvee
 • 74 RIC-bakken voor de registratie van de individuele voeropname
 • 6 GUK’s (gasuitwisselingskamers) en 2 Greenfeeds voor onderzoek naar emissies van rundvee (methaan, CO2, lachgas en ammoniak)
 • Mobiele Greenfeeds voor emissie-onderzoek op de weide
 • Staluitrusting om ammoniakemissie onder natuurlijke ventilatie te meten
 • Onderzoeksstal voor metingen van ammoniakuitstoot in huisvesting op stro

Breng een virtueel bezoek aan de onderzoeksstal Melkvee: